เจ้าของ: ไม่ระบุชื่อ

{ เมืองฉางอัน } วัดไป๋หม่า | 白馬寺

[คัดลอกลิงก์]
โพสต์ 2018-9-28 06:43:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ShaoTien เมื่อ 2018-9-28 06:57
[ เข้าสู่ศาสนาพุทธ  ]      เมื่อเขาตื่นนอนตอนเช้าก็ลุกมาน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปวัดไป๋หม่าเพียงคนเดียว ร่างสูงสง่าควบฮั่นเสียทองมาที่หน้าอารามก่อนจะลงเพื่อเข้าไปข้างใน

      เขาซื้ออาหารมาถวายเพลอีกด้วย บุรุษผมสีดำขลับค่อยๆเดินเข้าไปอย่างราบเรียบ นัยน์ตาสีดำคมกริบเหลือบเห็นไต้ซือกำลังเดินกลับมาในอาราม ออกไปไหนกันแต่เช้า?

      ขายาวจ้ำอ้าวเดินไปหาเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่พึ่งเดินกลับมา “สวัสดีขอรับไต้ซือ ข้านำอาหารมาถวาย” เส้าเทียนพูด

      พระกัศยปะ มาตังคะที่เห็นบุรุษตรงหน้ามีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะนำอาหารมาถวายก็เอ่ยขึ้น “งั้นโยมก็นำอาหารที่โยมนำมาใส่ที่บาตรให้อาตมาเถิด”

      เส้าเทียนที่ฟังคำพูดของพระกัศยปะ มาตังคะจบก็นำอาหารใส่บาตร ก่อนจะนั่งย่องตัวลงทำตามที่เคยเห็นพวกชาวบ้านในฉางอันเขาทำกัน มือหนาทั้งสองข้างพนมมือไหว้

      "อะภิวาทะนะสีลิสสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฑฒันติอายุวัณโณสุขังพลัง” พระกัศยปะ มาตังคะสวดมนต์ให้พร

      หลังจากที่เขาฟังบทสวดจบพูดถามใส่เรื่องที่ตัวเองต้องการที่จะมาถามตั้งแรกแล้ว “ไต้ซือรับ ข้ารู้สึกศรัทธาในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา” เขาบอกก่อนจะนึกถึงหนังสืออริยสัจสี่ที่ได้รับมาและพอได้อ่านก็รู้สึกศรัทธาเป็นอย่างมาก

      ไต้ซือมองด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะตรัสบุรุษที่นั่งอยู่ฟัง “ในเมื่อโยมมีศรัทธาในพุทธศาสนา อาตมาจะสอนศีลห้าพื้นฐานในการดำรงชีวิต ศีล คือ เจตนาความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม และวจีทุจริต 4 ไม่พูดเท็จ, ไม่พูดคำหยาบ, ไม่พูดส่อเสียด, ไม่พูดเพ้อเจ้อ
ศีล คือเจตสิก หมายถึงการงดเว้นจากมโนทุจริต 3 ความโลภอยากได้ของผู้อื่น มีจิตคิดพยาบาท มีความเห็นผิดศีล คือ ความสำรวมระวังปิดกั้นความชั่ว ศีล คือ การไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทำให้ศีล 5 นั้นมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นบัญญัติขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นการกำหนดหลักต่างๆ ขึ้นจากสามัญสำนึกที่รู้สึกตัวว่า เมื่อเรามีความรักตัวเอง ต้องการความสุข รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต คนอื่นๆ ก็ย่อมต้องรู้สึกและมีความต้องการเช่นเดียวกับเรา เหตุนี้เองถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่มีพุทธศาสนา หรือแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ศีล 5 ก็มีอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราอยู่แล้ว ฉะนั้น มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีเหตุมีผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ แต่สัตว์เดียรัจฉานไม่มีสิ่งเหล่านี้ จึงอาจเห็นได้ว่า เมื่อใดที่มนุษย์มีศีล 5 อย่างครบถ้วน ความเป็นมนุษย์จึงสมบูรณ์ กายเป็นปกติ วาจาก็เป็นปกติ เมื่อใดที่มนุษย์ขาดศีล 5 ไป ความเป็นมนุษย์ก็ลดลง การประพฤติปฏิบัติตามศีล 5 ข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  ซึ่งโดยปกติของมนุษย์แล้วเราจะไม่ฆ่าแกงกันเอง นั่นเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ อาทิ เสือ หรือสิงโต ที่เวลาหิวก็จะไล่ล่าสัตว์อื่นเพื่อนำมาเป็นอาหารทันที นั่นจึงทำให้เราสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างชัดเจน ข้อที่ 2 อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย  โดยปกติของมนุษย์แล้วจะไม่คิดขโมย หรือลักทรัพย์สินของใคร ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมจับต้องได้ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เพราะมนุษย์มีความรอบรู้ในเรื่องของ กรรมสิทธิ์ ว่านั่นของเรา ว่านี่ของเรา แต่กับสัตว์เดียรัจฉานนั้นไม่รู้ ยกตัวอย่าง เวลาที่สุนัขกำลังเห็นแมวกินปลาอยู่ ถ้ามันมีความคิดที่อยากได้มันก็จะเข้าไปแย่งเลยทันที ฉะนั้น ถ้าใครลักขโมย หรือจี้ปล้นทรัพย์สินของคนอื่นก็แสดงว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาได้สูญเสียไปแล้ว ข้อที่ 3 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ, ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  มนุษย์เป็นผู้ที่รู้จักควบคุมความต้องการของตัวเอง รู้ถูกผิด รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ อาทิ เมื่อสุนัขเพศผู้ถึงคราวที่ฮอร์โมนเพศทำงาน มันจะเข้าไปกัดเพื่อแย่งตัวเมียจากตัวผู้ตัวอื่น แต่มนุษย์ปกติกลับไม่ประพฤติเช่นนั้น ข้อที่ 4 มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหยาบ คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ  โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วจะไม่หลอกหลวง และเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยวาจา หรือคำพูด ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ อาทิ สุนัขที่อยู่ในบ้าน เมื่อมีสุนัขตัวอื่น หรือมนุษย์คนอื่นเดินผ่านมา มันจะส่งเสียงเห่าในทันที แต่มนุษย์เราโดยปกติไม่ได้เป็นเช่นนั้น ที่อยู่ดีๆ เราจะด่า หรือว่าใครโดยไม่มีเหตุอันสมควร ข้อที่ 5 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุรา  ตามปกติ สัตว์ใหญ่มักมีพละกำลังมากกว่ามนุษย์ แต่มันบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้ เพราะไม่มีสติสำหรับควบคุม ดังนั้น สัตว์จึงไม่สามารถเป็นกำลังกายที่เกิดเป็นคุณงามความดี หรือการช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผิดกันกับมนุษย์ มนุษย์มีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมการกระทำของตัวเอง ทำให้สามารถนำพละกำลัง หรือกำลังกายที่เรามีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือกระทำคุณงามความดีได้อย่างมากมาย แต่เมื่อใดที่มนุษย์ดื่มสุรา หรือของมึนเมาเข้าไป ก็จะทำให้ตนเองนั้นขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจจนก่อให้เกิดการประพฤติในสิ่งที่เลวร้ายได้ ซึ่งศีลข้อที่ 5 นี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุด เพราะคนที่ขาดสติสามารถกระทำความชั่ว รวมไปถึงการประพฤติผิดในศีลข้ออื่นๆ ได้อีกด้วยทำไมจึงต้องรักษาศีล 5 ข้อที่ 1 สิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เราไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหง หรือทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป ข้อที่ 2 สิ่งของของใคร ใครก็รัก ใครก็สงวน ไม่ควรทำลาย ฉกลัก ปล้น จี้ อันจะเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติและทำลายซึ่งจิตใจกัน ข้อที่ 3 ลูก หลาน สามี ภรรยาใคร ใครก็รัก ใครก็สงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อม ล่วงเกิน อันจะเป็นการทำลายซึ่งจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก อีกทั้งยังเป็นบาปแบบไม่มีประมาณ ข้อที่ 4 การมุสา หรือการโกหกพกลม ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี ถึงแม้เดรัจฉานก็ไม่พอใจในคำหลอกลวง จึงไม่สมควรโกหก ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ข้อที่ 5 สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ หากดื่มเข้าไปบ่อยๆ ย่อมทำให้คนดีกกลายเป็นคนบ้าได้ อีกทั้งของมึนเมาเหล่านี้จะเข้าไปลดคุณค่าของคนลงโดยลำดับ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นคนดี มีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์จึงไม่ควรดื่มสุรา อันนับว่าเป็นเครื่องทำลายสุขภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างมาก หากเสพเข้าไปก็ถือเป็นการทำลายตัวเอง และผู้อื่นได้ในขณะเดียวกัน อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 ข้อที่ 1 ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ข้อที่ 2 ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครองจะมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่มาราวี จ้องจะเบียดเบียนทำลาย ข้อที่ 3 ระหว่างลูก หลาน สามีและภรรยาจะอยู่รวมกันด้วยความผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกราย ต่างคอรงกันอยู่ด้วยความเป็นสุขข้อที่ 4 เมื่อพูดอะไรจะมีแต่ผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์ เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตย์ ด้วยศีล ข้อที่ 5 จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่จนเหมือนคนบ้าคนบอ หาสติไม่ได้ ผู้มีศีล จะเป็นผู้ที่ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่น ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย ผู้ไม่มีศีล จะเป็นผู้ที่ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนอยู่ทั่วทุกหย่อมหญ้า
” พระกัศยปะ มาตังคะแนะนำและอธิบายเรื่องศีล5 “แล้วโยมชื่ออะไรรึ?”

      เขาฟังด้วยความเสื่อมใส “ข้าชื่อหวง เส้าเทียนขอรับไต้ซือ” ต่อจากนั้นไต้ซือก็สอนเรื่องทำวัตรเช้าวัตรเย็น บทสวดต่างๆ การแผ่เมตตา การนั่งสมาธิ

ถวาย เหลียนฮวา 100
หมั่นโถว 100
ถังหูลู่ 100
ผัดผัก 100
ข้าวสวย 100

แสดงความคิดเห็น

คุณได้รับความสัมพันธ์กับ พระกาศยปมาตังคะ เพิ่มขึ้น 50 โพสต์ 2018-9-28 14:34

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินตำลึง +10 ดีนาเรียส +500 ชื่อเสียง +888 ความหิว -22 Point +5 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 + 888 -22 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ผีผาสู่โจ้วจวี้เหริน
ชุดสุ่ยเซียนฟางฮวา
แหวนซือเฝิ่นลู่
ราชสีห์คินทาเรี่ยน
รูปปั้นเทพีเวสต้า
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x500
x580
x144
x8
x35
x5
x245
x20
x500
x2
x2
x10
x20
x7
x3000
x220
x12
x1
x2
x1
x10
x5
x3
x2
x5
x4
x1
x4
x4
x4
x3
x5
x2
x5
x5
x8
x7
x7
x7
x5
x9
x7
x3
x3
x7
x5
x7
x9
x5
x1
x2
x9999
x1
x100
x8
x1
x1
x1
x3
x13
x24
x318
x6
x2
x4
x2
x2
x10
x1
x2
x60
x19
x30
x6
x9
x6
x1
x3
x5
x3
x27
x3
x4
x3
x10
x70
x1
x442
x18
x370
x370
x8
x2
x100
x1
x3
x11
x6
x10
x13
x88
x10
x6
x130
x1
x1
x15
x324
x52
x1
x54
x26
x2
x2
x27
x15
x139
x275
x154
x32
x310
x130
x125
x50
x86
x75
x2
x5
x18
x14
x106
x570
x1
x26
x2139
x11
x1419
x31
x2200
x2210
x26
x237
x18
x2860
x19
x2211
x20
x42
x6323
x2800
x3
x28
x3000
x2678
x6900
x62
x3700
x146
x197
x8
x21
x64
x1439
x3628
x1623
x53
x45
x890
x34
x19
x47
x3223
x38
x1823
x292
x230
x381
x8
x27
x574
x3146
x16
x118
x281
x1633
x420
x9353
x143
x94
x20
x1940
x3463
x37
x339
x2615
x106
x213
x22
x9999
x24
x14
x74
x3343
x9999
x1842
x69
x259
x2247
x26
x751
x16
x1
x12
x604
x298
x70
x1
x1869
x150
x2073
x253
x1
x2718
x1
x76
x1843
x41
x1
x1280
x323
x1
x1930
x1630
x2010
x1600
x85
x2744
x220
x64
x9999
x8090
x24
x44
x12
x70
x10
x1
x55
x3710
x1350
x58
x1080
x539
x1
x11
x3860
x3225
x380
x944
x44
x4738
x2360
x3676
x5455
x2800
x15
x30
x4258
x11
x9999
x2340
x9999
x116
x3
x2589
x4030
x7594
x424
x6600
x9
x9221
x9999
x4840
x2491
x4475
x5703
x5697
x3586
x9686
x214
x9295
x1863
x30
x4063
x59
x883
x3228
x392
x9999
x276
x32
x358
x376
x31
x5034
x130
x2835
x7901
x6819
x9999
x8962
x3365
x163
x1445
x49
x5115
x712
x9999
x9999
x1
x9999
x1687
x2770
x2249
x382
x1
x7141
x1170
x5474
x10
x9
x66
x1
x9999
x6217
x472
x3680
x7089
x2730
x2
x53
x7
x656
x2627
x329
x728
x978
x3163
x2
x9999
x9999
x9999
x3
x4110
x1652
x5525
x42
x9999
x16
x156
x1337
x30
x1047
x2656
x11
x29
x23
x9999
x237
x31
x9999
x35
x29
x1971
x2048
x24
x142
x157
x965
x29
x79
x598
x4415
x13
x4
x897
x4054
x4910
x10
x2750
x3478
x42
x17
x240
x9999
x824
x24
x30
x45
x4096
x9
x35
x784
x3820
x9999
x280
x4403
x7071
x843
x9999
x9999
x9999
x2141
x5685
x9999
x7535
x9392
x152
x9096
x7941
x289
x57
x1
x110
x372
x4581
x2301
x2064
x310
x594
x39
x9240
x9999
x9999
x9999
x2617
x8307
x104
x9965
x9999
x6742
x9999
x9999
x6388
x9999
x9999
x9999
x9999
x3663
x4496
x3752
x3778
x9999
x6543
x9999
x4460
x6494
x9999
x9999
x4243
x5780
x4116
x4487
x2687
x664
x9999
x9999
x44
x4647
x9604
x1629
x3303
x1787
x9153
x6845
x1020
x1

158

กระทู้

1069

โพสต์

163

เครดิต

เงินตำลึง
90
ดีนาเรียส
0
ชื่อเสียง
0
ความหิว
105

ใบรับรองภาษาฮั่น

คุณธรรม
412
ความชั่ว
0
ความโหด
4
โพสต์ 2018-10-11 21:03:32 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย LanXinLi เมื่อ 2018-10-13 11:23

หนิวหลางจื่อหนี่ ( 2 )
ขยายกิจการ ( 43 ) อินซื่อป๋อ - 148

     นางเดินทางมาเช้าอย่างที่คาดไว้ ยามหยินไม่มีใครมาที่วัดไป๋หม่า กลิ่นอากาศยามเช้าเย็นสบายแม้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วง ความรู้สึกขนลุกเล็กน้อยลามเข้ามาเพราะว่าไม่ชินชากับการต้องลม คนบนหลังม้าเหลือบมองตะวันที่ยังไม่โผล่บนฟ้าแลเห็นจันทรายังเสี้ยวหนึ่งอยู่ นางลงจากม้าแล้วเดินมาในศาลานั่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปในอาราม เห็นพระรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่

      คนชุดขาวคลานเข่าเข้าไปก่อนจะนั่งลงประนมมือไหว้เงียบๆแล้วกราบสามคราหน้าผากชิดพื้น และนั่งสมาธิเช่นเดียวกัน ไม่นานก็ผ่านไปครึ่งชั่วยาม เมื่อนางลืมตาก็พบว่าพระธรรมรักษ์กำลังนั่งยิ้มแย้มมองมาทางนางอยู่ รอยยิ้มนั้นช่างปลอบโยนคนมองได้อย่างน่าประหลาด หรั่นซิ่นหลี่รีบเปลี่ยนท่านั่งแล้วก้มกราบอีกเช่นเดิม

     "กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ" นางกล่าว

     "เป็นอย่างไรมาอย่างไรเล่าโยม.." พระธรรมรักษ์เอ่ยถาม

     "กราบเรียนพระคุณเจ้า.. ผู้น้อยมาเยี่ยมเยียนวันนี้มีเรื่องอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างวัดเจ้าค่ะ" หรั่นซิ่นหลี่ตอบ สองมือยังประนมอยู่จรดหน้าอก

     "เช่นนั้นแล้วต้องปรึกษากับไต้ซือ เวลานี้ท่านอยู่ในศาลากำลังสวดมนต์ทำวัตรเช้า หากสีกาจะเข้าไปพบท่านก็นั่งอยู่ที่นี่ครู่หนึ่งก่อนย่อมได้" รัศมีทองเปล่งอร่ามรอบกายคนที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นยกระดับ

      หรั่นซิ่นหลี่พยักหน้า "ผู้น้อยเตรียมปัจจัยสี่มาใส่บาตรด้วย จะเป็นการรบกวนไหมเจ้าคะหากผู้น้อยจะขอใส่บาตรพระคุณเจ้า" ที่จริงแล้วก่อนจะมา นางได้แวะตลาดก่อนและจัดการของถวายเพลรวมถึงใส่บาตรและสังฆทานไว้อย่างเรียบร้อย

    "ได้สิ" มือบางขยับผ้ารองบาตรมาวางไว้เบื้องหน้าพร้อมสิ่งกลมๆที่เรียกกันว่าบาตรวางทับลงไป เนื่องจากนางเป็นสตรีต้องระวังเป็นพิเศษไม่ให้ต้องกายสงฆ์

      หรั่นซิ่นหลี่พอได้ยินดังนั้นจึงขอตัวครู่หนึ่งเพื่อไปเตรียมของเข้ามา นางคลานเข่าเข้าอารามเช่นเคยพร้อมประนมมือกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วกล่าวว่า "กราบเรียนพระคุณเจ้า ผู้น้อยด้อยความรู้ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร ผู้น้อยอยากทำให้ถูกต้องตามสมควร"

     "นำปัจจัยที่จะถวายมาวางบนผ้าจีวรนี้ แล้วว่าตามอาตมา" พระธรรมรักษ์ยิ้มกล่าว นางจึงวางปัจจัยเรียง แต่เมื่อเห็นว่ามันกินพื้นที่จึงเปลี่ยนมาใส่หีบแทนสำหรับของใช้ ส่วนของกินใส่ปิ่นโตถวายแยก “อิมานิ มะยัง ภันเต.... ภัตตานิ สะปะริวารานิ.... ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ.... สาธุโน ภันเต ภิกขุ สังโฆ....   อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ.... ปะฏิคคัณหาตุ.... อัมหากัง ทีฆะรัตตัง.... หิตายะ.... สุขายะ... ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของ ที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ"

      นางประนมมือสวดตาม แล้วก้มกราบจรดพื้นก่อนจะขอตัวลาไปพบไต้ซือ นางลัดเลาะมาจนพบศาลาอีกหลังจึงเดินเข้าไป เห็นไต้ซือกำลังเดินออกจากศาลาพอดี เข้าไปยกมือไหว้ทำความเคารพ "กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ"

     "สีกามีเรื่องทุกข์อยู่ใจใช่ไหม?" ที่เอ่ยถามนั้นเพราะหญิงสาวตรงหน้ามีแววตาไม่เหมือนคนทั่วไป ใบหน้างดงามนั้นไม่แต่งแต้มสีสันแต่เต็มไปด้วยความแค้นคับคั