ดู: 848|ตอบกลับ: 2

{ เส้นทางสายไหม } ทะเลทรายธาร์

[คัดลอกลิงก์]
ไม่ระบุชื่อ
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2018-9-10 22:25:57 |โหมดอ่าน
ทะเลทรายธาร์

{ เ ส้ น ท า ง ส า ย ไ ห ม }


【ทะเลทรายหลันซือ】
' ฝุ่นทรายรายล้อมรอบทิศ ถูกผิดหนทางยากจำแนก '
ทะเลทรายทางตอนใต้ของแคว้นต้าเยว่จื่อ ฝุ่นคละคลุ้งไปตามลม
โอเอซิสเรียงรายอยู่ประปราย เทียบกับความแห้งแล้งแล้วยังดีกว่าทากลามากันอยู่มาก
เป็นแหล่งกำเนิดของนกหลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์หางกลมปุกปุย
การเดินทางผ่านทะเลทรายแห่งนี้ไม่ได้ลำบากเท่าไร แค่ใช้ระยะเวลาพอสมควรเท่านั้น


คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินตำลึง +10 ดีนาเรียส +500 แต้มวาสนา +4 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 + 4

ดูบันทึกคะแนน

โพสต์ 2018-9-11 13:47:33 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เปิดตำนานราชฑูตสายสวย
438
{ พระสุบินประหลาด 74 }
สงครามวิชัย ธรรมวิชัย

        การร่วมเดินทางกับพระเจ้าอโศกมหาราชมิได้เพียงเป็นเกียรติแก่คณะฑูตเท่านั้น ทว่าพระองค์ยังทรงได้เล่าถึงมูลเหตุที่ผ่านมา เรื่องราวในอดีตทรงได้ทำสิ่งโหดร้ายไว้มากมายนั้นเป็นเพราะความหลงผิด เริงอยู่ในอำนาจโมหะและเต็มไปด้วยมิจฉาจริตด้วยต้องชะตากับนักกวีหนุ่มเป็นพิเศษ จึงเรียกตัวเสิ่นหลิงเฮ่าเข้ามาเป็นการส่วนตัวในราชรถทรงตรัสเล่าชีวประวัติของตน เป็นธรรมทานเพื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นเตือนสติผู้คนให้กลับใจก่อนจะสายเกินกาล

        เริ่มตั้งแต่ครั้งยังเป็นเจ้าชายอโศกมหาอุปราชแห่งอุชเชนี ทรงเป็นพระราชโอรส ของพระเจ้าพินทุสาร ที่ประสูติจาก นางพราหมณี ผู้เป็นเพียงพระสนมเอก เท่านั้น, และทรงมีพระอนุชา ร่วมอุทรองค์หนึ่ง คือ วีตโศก พระเจ้าพินทุสารเอง ทรงมีโอรสและธิดามาก และพระโอรส ที่ทรงโปรดปรานที่สุดคือ เจ้าชายสุมนะ เพราะเป็นพระโอรส อันประสูติด้วยอัครมเหสี และพระองค์ตั้งพระทัยว่า จะทรงมอบราชสมบัติให้

       ในขณะนั้น พระเจ้าอโศก ทรงดำรงตำแหน่งมหาอุปราชแห่งเมืองอุชเชนี และพระองค์ ได้ทรงอภิเษกกับสตรีคนรัก ซึ่งเป็นเพียงหญิงชาวบ้าน ในตระกูลพ่อค้า ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆแถบนั้น ในบริเวณ เมืองเวทิสา (อาคารที่เป็นสถานที่ ประกอบพิธีอภิเษกครั้งนั้น ปัจจุบันคือ ที่ตั้งของมหาสถูปสาญจี) ต่อมาไม่นาน พระองค์มีพระราชโอรส 1 องค์ คือ พระมหินทระ และพระราชธิดา 1 องค์ คือ พระนางสังฆมิตตา เมื่อพระเจ้าอโศก ทรงทราบข่าวว่า พระราชบิดาสวรรคตแล้ว จึงได้เสด็จกลับปาฏลีบุตร เพื่อหวังจะครองราชสมบัติ ต่อจากพระราชบิดา

        ในครั้งนั้น เจ้าชายสุมนะ พระเชษฐาของพระองค์ ซึ่งเป็นอุปราช อยู่นครตักกสิลา ในแคว้นปัญจาบ ก็ปรารถนา จะเป็นกษัตริย์ สืบต่อพระราชบิดาเช่นกัน ทั้งคู่จึงได้ทำสงครามแย่งชิงราชสมบัติกัน การต่อสู้รบพุ่งอย่างนองเลือด เป็นเวลานานถึง 4 ปี จนในที่สุดด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระเชษฐานั่นแหละจึงทำให้ศึกสายเลือดยุติลงได้

        พระเจ้าอโศก จึงได้สืบราชบัลลังก์ แห่งราชวงศ์โมริยะต่อมา เมื่อได้รับสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ ในระยะแรกๆ ทรงดุร้ายมาก ใครที่กระด้างกระเดื่อง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็ฆ่าด้วยมือตนเอง และมีวิธีลงทัณฑกรรม แบบต่างๆ ที่โหดเหี้ยมยิ่งนัก เช่นเผาไฟทั้งเป็น ต้มในกะทะทองแดง จับใส่ครกเหล็กโขลกให้ละเอียดเป็นต้น
        ในสมัยแรกๆ แห่งการเป็นกษัตริย์นั้น พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทำศึกสงคราม ไปทั่วทุกแว่นแคว้นรอบนอก พระองค์ทรงรบชนะศึกมากมายจนแผ่อาณาเขตกว้างขวางเป็นชมภูทวีปในกาลปัจจุบัน พระเจ้าอโศก ได้สถาปนา เมืองปาฏลีบุตรขึ้น เป็นนครหลวง และเป็นเมืองศูนย์กลาง ที่สำคัญ แห่งความเจริญรุ่งเรือง ในทุกๆด้าน รวมทั้ง ในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นด้วย

        ส่วนมูลเหตุที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาล่ามชาวโหรวหรานเคยเล่าไว้แล้ว ยังไม่ชัดเจนเท่าที่พระองค์ทรงตรัสด้วยตนเอง… หลิงเฮ่าถึงกับประหลาดใจว่าที่แท้สามเณรรูปนั้นมีที่มาที่ไปไม่ธรรมดา….

        ทรงได้บัญชาให้จารึกไว้ในเสาศิลา หลักที่ 13 ว่า “เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปิยทัสสี ผู้เป็นที่รัก แห่งทวยเทพ (คือพระเจ้าอโศก) ราชาภิเษกแล้วได้ 8 ปี ใน พ.ศ. 286 ได้ยกทัพ ไปทำสงครามกับ อาณาจักรกาลิงคะ ซึ่งตั้งอยู่ ทางลุ่มแม่น้ำมหานที ทางตอนใต้ อาณาจักรมคธลงมา จนมีชัยชนะ ได้เชลยศึก จากแว่นแคว้นนั้น 150,000 คน พิฆาตเข่นฆ่าเสีย ณ ที่นั้น 100,000 คน ในสนามรบ มีแต่คนตายกัน เกลื่อนกลาด”

        ผลจากสงครามอันหฤโหดในครั้งนี้เองที่ทำให้พระองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็นความทารุณของผู้พิชิต การเข่นฆ่า และล้มตายลง ด้วยโรคภัย การถูกบังคับ พาตัวเอาไปเป็นเชลย ด้วยกำลัง ผู้เป็นราษฎรสามัญ ที่ไม่ใช่นักรบ หรือแม้แต่สมณะชีพราหมณ์ ผู้รักสันติก็ไม่วายเว้น พระองค์จึงเกิดกำศรวลสลดสังเวชพระทัยยิ่งนัก ทรงเกิดความเมตตาสงสารรู้สึกสำนึกในความผิดบาปจนเปลี่ยนพระทัยว่า “การชนะที่แท้จริง มีอยู่อย่างเดียว เท่านั้น คือการชนะโดยธรรม”

        วันหนึ่ง ทรงทอดพระเนตร เห็นสามเณรน้อย ในพระพุทธศาสนา รูปหนึ่ง ชื่อ นิโครธ ซึ่งเป็นพระโอรส ของเจ้าชายสุมนะ พระเชษฐาที่พระองค์ทรงประหารเพื่อแย่งชิงราชสมบัติ สามเณรนั้น มีกิริยาเยือกเย็น สงบเสงี่ยม เคร่งครัด น่าเลื่อมใส พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้นิมนต์ สามเณรน้อยนั้น ให้เข้าไปในพระราชฐาน, นิโครธสามเณรได้แสดงธรรม โปรดพระเจ้าอโศก ให้ตั้งอยู่ในพระพุทธศาสนาละเลิกพระอุปนิสัยอันดุร้ายเสีย

        เมื่อพระเจ้าอโศกได้เริ่มเห็นคุณค่าของหลักธรรมะแห่งพระศาสนาแล้วพระองค์ จึงทรงศึกษาหลักธรรม แห่งพระศาสนานั้นอย่างละเอียดละออ, ซึ่งในขณะนั้น มีศาสนาที่สำคัญๆ 3 ศาสนาคือ ศาสนาพราหมณ์  ศาสนาเชน และศาสนาพุทธ พระองค์ได้เห็นว่า พระพุทธศาสนา จะช่วยให้ปัจเจกบุคคล และสังคมอยู่อย่างสงบสุขได้ จึงทรงตัดสินพระทัย นับถือพุทธศาสนา เป็นสรณะในชีวิตสืบไป

      พระองค์ทรงเปลี่ยนวิถีดำเนินชีวิตใหม่ให้เป็นไปตามหลักธรรม แห่งพระพุทธศาสนา และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้อุทิศพลังงาน อันยิ่งใหญ่ และขุมพลังอันทรงอำนาจ ของจักรวรรดิอันกว้างไกล ให้แก่การรู้แจ้ง การทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และการเผยแพร่ พระพุทธศาสนา เป็นอย่างยิ่งจนถึงกับสนับสนุน ให้พระโอรสและพระธิดา คือ พระมหินทระและพระนางสังฆมิตตา อุปสมบทเป็นพระภิกษุและพระภิกษุณี

        นอกจากนี้ยังได้ทรงเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นปกครองโดยธรรมาธิปไตยพระเจ้าอโศก ได้รับความดลบันดาลพระทัยจากเรื่องราว ธรรมจักรพรรดิราช ในพระสูตร แห่งพระพุทธศาสนาจึงได้ปฏิบัติตนเป็น พระธรรมจักรพรรดิราช ดังปรากฏใน ศิลาจารึกดังนี้

         “องค์มหาราชปิยทัสสี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ทรงปรารถนา ความไม่ประทุษร้าย ในสรรพสัตว์ ความสังวรตน ความประพฤติ สม่ำเสมอ และความสุภาพ และโดยประการนั้น พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพิจารณา ประจักษ์แล้วว่า ธรรมวิชัย คือชัยชนะโดยธรรม นับว่าเป็นชัยชนะ อันสูงสุด พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงรับผลสำเร็จในชัยชนะดังกล่าว สืบต่อกันมิรู้สิ้น และแผ่ตลอดไป ในบรรดา เผ่าพันธุ์มนุษย์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่รอบ พระราชอาณาเขต แม้ในแว่นแคว้น ซึ่งไกลออกไปตั้ง 600 โยชน์..”

        ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในอาณาจักรของพระองค์ทุกอย่างทุ่มลงมาเพื่อการอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนาในน้ำพระทัยของพระองค์ ปรากฏชัดว่าพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด

         เสิ่นหลิงเฮ่าพบว่าความยากลำบากและเสี่ยงภัยตลอดระยะการเดินทางหลายพันลี้นั้นเทียบไม่ได้เลย กับมหาบุคคลที่ตนเองได้พบ เรื่องราวที่ตนได้ประจักษ์ และข้อคิดแห่งธรรมที่โสตสัมผัสได้สดับความมา ยิ่งกว่าคุ้มค่าคือมหาเมตตาแห่งธรรมก่อนจะแยกกับมหาราชอโศกที่ทะเลทรายหลันซือ ยังได้ทรงมอบกรุณาเตือนสติแก่เหล่าฑูตไว้ว่า “ธรรมเป็นความดี แต่อะไรเล่าคือธรรม คือ ความพยายามลดความมัวเมาในใจของตน ให้น้อยลงทำประโยชน์ ให้แก่คนอื่นเพิ่มขึ้นให้มากความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อ ความจริง และความบริสุทธิ์”
คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินตำลึง +10 ดีนาเรียส +500 +50 ความหิว -42 แต้มวาสนา +5 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 + 50 -42 + 5

ดูบันทึกคะแนน

←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ผ้าคลุมฉางซีตี้เฟย
ปลอกแขนเฟย์อี๋
ตำราซิ่งอี้ว์
หมวกเกราะรามอนดา
ไป๋ชิงหงหม่า
หน้ากากอาร์มอร์
คัมภีร์สังคีต
แส้อิงจื่อม่าน
รองเท้าตานชูฮว่า
รูปปั้นเทพีวีนัส
ผีผานาคา
กำไลเทพีไอซิส
น้ำมันหอมชาวไอจี๋
อู้ม่านเทียนหนี่ว์
ตัวเบาขั้นสูง
คลุมวารีขั้นสูง(*)
เพลงกระบี่คู่นก<br>ยวนยางหานเยว่ขั้นสูง
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x6
x150
x1
x120
x720
x100
x90
x270
x120
x60
x240
x155
x15
x300
x140
x240
x5
x10
x30
x5
x570
x49
x5
x58
x10
x50
x50
x232
x1970
x149
x123
x1
x22
x28
x52
x34
x154
x63
x1
x2
x60
x26
x590
x1
x66
x79
x979
x180
x431
x103
x113
x334
x166
x56
x63
x248
x180
x18
x82
x39
x431
x52
x337
x121
x248
x117
x7240
x1769
x4
x5
x4
x6
x20
x16
x44
x6
x12
x16
x11
x12
x170
x1949
x84
x27
x8
x20
x9
x302
x8
x11
x34
x12
x32
x2
x76
x150
x615
x45
x6
x56
x29
x64
x2199
x46
x49
x14
x8
x16
x68
x56
x35
x253
x129
x141
x38
x41
x2250
x298
x4
x10
x49
x10
x15
x2060
x1
x676
x75
x2
x2
x5
x2
x4
x4
x2
x3
x2
x1
x7
x1
x5
x6
x4
x5
x1
x4
x4
x4
x5
x8
x9
x5
x220
x5
x2
x520
x6
x1
x81
x341
x606
x63
x508
x3
x3
x143
x1
x19
x372
x533
x2
x48
x31
x11
x20
x403
x1
x15
x12
x1
x1
x2
x2
x2
x10
x1
x19
x3643
x1243
x35
x50
x27
x54
x91
x28
x4
x3
x508
x942
x29
x21
x20
x185
x203
x2
x11
x11
x20
x5
x660
x47
x18
x8
x9
x2
x2
x33
x2
x718
x57
x1
x82
x14
x91
x16
x32
x8
x310
x1550
x566
x660
x1575
x637
x7260
x39
x154
x503
x1025
x2010
x555
x37
x140
x3
x81
x9
x123
x3153
x9999
x19
x3400
x22
x21
x790
x2960
x1200
x870
x2800
x22
x69
x48
x1430
x1370
x2609
x250
x34
x2320
x24
x1440
x3300
x2103
x37
x61
x18
x106
x12
x39
x2523
x2423
x2456
x383
x2699
x2
x9999
x644
x128
x149
x13
x111
x229
x5493
x232
x510
x672
x2926
x2939
x1670
x14
x701
x1843
x13
x37
x9999
x4438
x60
x120
x9999
x179
x9999
x2012
x73
x3
x27
x1322
x7
x10
x4283
x2
x11
x3565
x28
x18
x34
x1243
x1270
x30
x231
x367
x10
x1360
x2796
x9999
x1314
x1133
x1160
x715
x77
x64
x5607
x2850
x3539
x8087
x1734
x363
x9999
x9999
x604
x64
x175
x7044
x30
x40
x118
x239
x1720
x39
x6337
x3425
x2895
x3767
x7585
x3666
x4270
x3715
x2851
x3261
x1373
x9999
x985
x1187
x154
x40
x9999
x3648
x4238
x2952
x178
x3575
x6518
x5061
x3205
x4168
x2925
x659
x4937
x917
x326
x2293
x1151
x9
x39
x31