Pokemon Community โปเกมอนเซ็นเตอร์
จำนวนเงินที่มีอยู่:
โปเกมอนเซ็นเตอร์ (ชั้นใต้ดิน) ศูนย์รวมโปเกมอน (ชั้นหนึ่ง)

ยินดีต้อนรับสู่โปเกมอนเซ็นเตอร์! คุณต้องการจะทำอะไร?

การดำเนินการ

การรักษา
รักษาโปเกมอนไม่ว่าจะอาการหนักขนาดไหน! ไว้ใจโปเกมอนเซ็นเตอร์ได้เลย!
ฟื้นฟูพลังชีวิตโปเกมอน และให้โปเกมอนได้พักผ่อน
ค่าใช้จ่าย: 30

ระบบรับฝากโปเกมอน
ระบบรับฝากโปเกมอน!
นำโปเกมอนเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบรับฝาก
ความจุ: ปิดระบบ
ฝาก รับคืนรายชื่อเทรนเนอร์ที่กำลังออนไลน์

    Produced by Rice Version 2.4.2 Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. | Translate by © ยุทธจักร.com
ขึ้นไปด้านบน