ดู: 455|ตอบกลับ: 17

{ ซานเมืองฉางอัน | ฝั่งเหนือ } ท่าเรือซันป่อกง {ท่าเรือใหญ่}

[คัดลอกลิงก์]
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2019-2-3 01:21:26 |โหมดอ่าน
ท่าเรือใหญ่ซันป่อกง

ท่าเรือใหญ่เมืองฉางอัน
ซานเมืองฉางอัน | ฝั่งเหนือ ♦


ท่าเรือซันป่อกง
ท่าเรือใหญ่แห่งนครฉางอัน เส้นทางการค้าใหญ่แห่งแผ่นดินต้าฮั่นสู่ดินแดนที่ห่างไกล

เนื่องด้วนว่าเป้นท่าเรือใหญ่ แน่นอนว่าเรือสำเภาน้อยใหญ่ที่บรรทุกสินค้ามาเต็มลำก็ต้งมาเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือหลักที่นี่แน่นอน เพราะงั้น ที่นี่จึงมีสินค้าต่างๆมากมายทั้งจากในและนอกแผ่นดินฮั่น ว่ากันว่ามีของที่หายาก เครื่องราชบรรณาการแด่องค์ฮ่องเต้ ล้วนถูกส่งมาทางเรือเช่นเดียวกัน...

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 Point +10 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 + 10

ดูบันทึกคะแนน

ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2019-6-1 21:52:58


{ เส้นทางแม่น้ำหวงเหอ }
เปิดบริการเส้นทางรถ แพท 2.5
** ท่านสามารถเลือกลงกลางทางได้ โดยเขียนโรล ป่านอกเมือง หรือ ทะเลทรายนอกเมืองที่ลง **สายเรือซีเหอ : ฉางอัน - เมืองผูโจว / เมืองเจียเหลียง / เมืองเหวินซี / เมืองเซียง / เมืองผิงหยาง / เมืองหยาง / เมืองซีเหอ
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าแถบแม่น้ำซีเหอ
ราคาต่อเที่ยว: 20 ชั่งสายเรือหวงเหอ : ฉางอัน - ลั่วหยาง / ท่าเหวินเซ่อ / ท่าลี่หยาง / ท่าไป๋เม่า / ท่าอิงกู้ / ท่าหลิงหยง / ท่าจีเป่ย / ท่าเหลียนเซ่า
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าแถบแม่น้ำหวงเหอ
ราคาต่อเที่ยว: 30 ชั่ง
{ เส้นทางการเดินเรือ - ลงใต้ }
เปิดบริการเส้นทางรถ แพท 2.5
** ท่านสามารถเลือกลงกลางทางได้ โดยเขียนโรล ป่านอกเมือง หรือ ทะเลทรายนอกเมืองที่ลง **


สายที่ 1 : ฉางอัน - ท่าซูโจว
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า - ท่าเหลียนหยู }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าซูโจว
ราคาต่อเที่ยว: 3,000 ชั่ง


สายที่ 2 : ฉางอัน - ท่าเจี้ยนเฉิง
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า - ท่าซูโจว }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าเจี้ยนเฉิง
ราคาต่อเที่ยว: 3,000 ชั่ง


สายที่ 3 : ฉางอัน - เมืองอู๋จวิ้น
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า  }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองอู๋จวิ้น
ราคาต่อเที่ยว: 3,000 ชั่ง


สายที่ 4 : ฉางอัน - เมืองซ่งเจียง
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า - ท่าเรือเมืองอู๋จวิ้น  }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองซ่งเจียง
ราคาต่อเที่ยว: 3,000 ชั่ง


สายที่ 5 : ฉางอัน - ท่าไห่โข่ว
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า - ท่าซูโจว
- ท่าเจี้ยนเฉิง - ท่าอวี้หยุน }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าไห่โข่ว
ราคาต่อเที่ยว: 4,000 ชั่ง


สายที่ 6 : ฉางอัน - ท่าอวี้เมิ่ง
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า - ท่าซูโจว
- ท่าเจี้ยนเฉิง - ท่าอวี้หยุน - ท่าไห่โข่ว - ท่าหม่าเจียง - ท่าไฉหรง - ท่าไฉ่ซ่าง
- ท่าหยูลู่ - ท่าเกิ่งเฟิ่ง - ท่าซื่อปี้ - ท่าหยวนหง }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าอวี้เมิ่ง
ราคาต่อเที่ยว: 4,000 ชั่ง


สายที่ 7 : ฉางอัน - ท่าเกาเหลียง
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า - ท่าซูโจว
- ท่าเจี้ยนเฉิง - ท่าอวี้หยุน - ท่าไห่โข่ว - ท่าหม่าเจียง - ท่าไฉหรง - ท่าไฉ่ซ่าง
- ท่าหยูลู่ - ท่าเกิ่งเฟิ่ง - ท่าซื่อปี้ - ท่าหยวนหง }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าเกาเหลียง
ราคาต่อเที่ยว: 4,500 ชั่ง


สายที่ 8 : ฉางอัน - ท่าเหยียนเถียน
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า - ท่าซูโจว
- ท่าเจี้ยนเฉิง - ท่าอวี้หยุน - ท่าไห่โข่ว - ท่าหม่าเจียง - ท่าไฉหรง - ท่าไฉ่ซ่าง
- ท่าหยูลู่ - ท่าเกิ่งเฟิ่ง - ท่าซื่อปี้ - ท่าหยวนหง }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าเหยียนเถียน
ราคาต่อเที่ยว: 4,000 ชั่ง


สายที่ 9 : ฉางอัน - เมืองกุ้ยหยาง
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง - ท่าเหลียนเซ่า - ท่าซูโจว
- ท่าเจี้ยนเฉิง - ท่าอวี้หยุน - ท่าไห่โข่ว - ท่าหม่าเจียง - ท่าไฉหรง - ท่าไฉ่ซ่าง
- ท่าหยูลู่ - ท่าเกิ่งเฟิ่ง - ท่าซื่อปี้ - ท่าหยวนหง - ท่าเหยียนเถียน }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือเมืองกุ้ยหยาง
ราคาต่อเที่ยว: 4,500 ชั่ง
{ เส้นทางการเดินเรือ - ขึ้นเหนือ }
เปิดบริการเส้นทางรถ แพท 2.5
** ท่านสามารถเลือกลงกลางทางได้ โดยเขียนโรล ป่านอกเมือง หรือ ทะเลทรายนอกเมืองที่ลง **


สายที่ 1 : ฉางอัน - ท่าหลิงหยง
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าหลิงหยง
ราคาต่อเที่ยว: 200 ชั่ง


สายที่ 2 : ฉางอัน - เมืองป๋อไห่
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองป๋อไห่
ราคาต่อเที่ยว: 700 ชั่ง


สายที่ 3 : ฉางอัน - ท่าเทียนจิน
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง  }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าเทียนจิน
ราคาต่อเที่ยว: 700 ชั่ง


สายที่ 4 : ฉางอัน - ท่าวั่งผิง
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง  }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเรือใหญ่ เมืองท่าวั่งผิง
ราคาต่อเที่ยว: 1,000 ชั่ง


สายที่ 5 : ฉางอัน - เกาะจู
{ ท่าเหวินเซ่อ - ท่าลี่หยาง - ท่าไป๋เม่า - ท่าจีเป่ย - ท่าหลิงหยง }
สถานีเป้าหมาย: ท่าเทียบเรือเกาะจู
ราคาต่อเที่ยว: 3,000 ชั่ง+ภาษีขึ้นเกาะจากเจ้าเกาะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x2
x3
x2
x9
x1
x1
x3
x20
x3
x20
x4
x2
x6

193

กระทู้

1063

โพสต์

71หมื่น

เครดิต

ทุกการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต

เงินชั่ง
191227
เงินตำลึง
40435
ชื่อเสียง
97192
ความหิว
1601

ใบรับรองภาษาอาร์เมเนียใบรับรองภาษาฮิบรูใบรับรองภาษาเปอร์เชียใบรับรองภาษาฮั่นใบรับรองภาษาละติน

คุณธรรม
4649
ความชั่ว
0
ความโหด
765
霸王龍
เลเวล 1

เซี่ยง เหมย

ข้าไม่ได้อ่อนแอนะ
pet
โพสต์ 2019-2-3 02:27:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
                                  ในบางครั้งที่เรานั้นได้สัมผัสกับประสบการณ์อะไรใหม่ๆ
                                  มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยาย
                                  อย่างที่ข้านั้นได้ลองนั่งเรือล่องมาตามแม่น้ำสายหลักเพื่อเข้า
                                  มายังฉางอันเพื่อทางเดินทางกลับไปยังจางเย่เพื่อส่งเงินกลับคืน
                                  จากปากแม่น้ำทวนลมกลับมาที่ฉางอันแค่นี้ ข้าก็รู้สึกดีกับมันแล้ว

                                  ที่ท่าเรือใหญ่ เรือสำเภาที่ข้าโดยสารและขนส่งรถม้าก็เทียบท่า ข้าลงจากเรือสำเภาพร้อมกับขนรถม้าลงจากเรือ ค่าจ้างมัดจำให้จนหมดเรียบร้อย ข้าโยงสายจูงเข้ากับรถม้า ก่อนที่จะบอกลาเถ้าแก่เรือสำเภา ก่อนที่จะเดินจูงม้าพร้อมรถม้าคันใหญ่ออกจากท่าเรือใหญ่ในเมือง ที่นี่เป็นเหมือนกับเมืองค้าขนาดย่อมเลยก็ว่าได้ สินค้าทุกอย่างล้วนถูกลงที่ตรงนี้และส่งออกกระจายสินค้าออกไปตามหัวเมืองต่างๆที่ต้องการ ซึ่งข้าเองก็อยากจะอยู่ที่นี่ให้นานกว่านี้อ่ะนะ                                แต่ก็นะ ข้าไม่มีเวลาที่จะเดินเที่ยวตรงนี้เท่าไหร่นัก ข้าเดินจูงม้าและรถม้าออกไปจากท่าเรือและมุ่งหน้าสู่เมืองต่อไป ข้าคิดว่าหากมีเวลาและทุนทรัพย์ที่เพียงพอ ข้าเองก็อยากจะมีเรือสำเภาเป็นของตนเองซักลำ ข้านั้นไม่ได้สนใจหรอกว่าจะเป็นยังไงก็ตาม กับเรือที่ข้านั้นต้องการ มันคงจะต้องเป้นเรือที่ใหญ่กว่าเรือสินค้าที่ข้าโดยสารมา ใหญ่กว่าสิบเท่า สามารถเดินทางไปได้ไกลและขนสินค้าไปได้ทุกที่... เสากระโดงเรือต้องสูงกว่าเรือสำเภาทั่วไปอีก เพื่อให้เป็นหอคอบสังเกตการณ์ได้ พร้อมกับถ่วงน้ำหนักเรือไม่ให้โคลงมากจนเกินไป ป้องกันเรือพลิกคว่ำเมื่อเจอคลื่นใหญ่ๆซัด..                                  มันเป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นล่ะ จริงๆยังมีรายละเอียดอะไรอีกเยอะแยะ เพียงแค่ข้านั้นได้คุยกับลูกเรือและผู้นำเดินเรือ เพียงแค่ข้าได้คุยเรื่องของเรือ เพียงเท่านั้น ข้าเองก็อยากจะมีเรือลำใหญ่ๆวักลำเพื่อออกทะเลอันไกลโพ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป้นการเดินทางด้วยเท้า หรือเดินทางด้วยเรือสำเภาก็ตาม มันเป็นสิ่งที่ข้านั้นล้วนเสาะแสวงหา เพื่อที่จะได้เดินทางไปต่อในที่ๆข้ายังไม่เคยไปคะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 ความหิว -52 Point +5 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 -52 + 5

ดูบันทึกคะแนน


逢いたいと願う夢は 鳥のように 空へ高く
風と共に どこまで飛んで 波に映る影を追いかけていた
←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
รัดเกล้ามงคล
ปรัมปราศิลาศักดิ์สิทธิ์
ฮั่นเสียดำเทวะ
ตัวเบาขั้นสูง
เกราะทองแดง
ดาบแห่งยักษ์
กำหนดลมหายใจ<br>ขั้นสูง
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x2
x1
x3
x4
x25
x5
x1
x1
x1
x1
x30
x30
x1
x1
x1
x20
x1
x1
x20
x2
x1
x220
x20
x5
x2
x80
x5
x1
x20
x80
x70
x4
x4
x115
x80
x280
x4
x62
x106
x1
x1
x1
x182
x10
x48
x130
x15
x10
x310
x1
x100
x80
x220
x1
x400
x3
x2
x200
x400
x4
x425
x2
x100
x3
x400
x2
x400
x160
x200
x12
x15
x400
x20
x200
x400
x35
x30
x2
x60
x200
x25
x3
x200
x8
x140
x1
x600
x20
x400
x500
x40
x7
x150
x31
x400
x1
x602
x600
x600
x3
x2400
x200
x80
x600
x120
x10
x1
x6
x400
x200
x75
x3
x24
x20
x11
x400
x15
x4
x40
x35
x401
x100
x1
x1
x15
x400
x200
x3
x5
x10
x1
x37
x14
x50
x15
x15
x670
x875
x5
x4510
x80
x64
x2
x6
x9
x458
x470
x10
x1
x610
x154
x3
x260
x1
x1
x99
x53
x70
x230
x147
x405
x325
x350
x280
x13
x477
x215
x108
x14
x54
x80
x32
x366
x804
x276
x198
x268
x22
x300
x11
x100
x3
x80
x700
x44
x75
x406
x980
x138
x494
x9999
x10
x809
x334
x1730
x502
x24
x1728
x700
x77
x200
x1980
x1920
x2
x2267
x2043
x60
x9999
x450
x7000
x8779
x6
x350
x1545
x587
x2731
x324
x138
x1240
x235
x97
x75
x230
x570
x305
x2
x405
x2082
x313
x330
x300
x2300
x98
x5
x657
x1050
x31
x2310
x9999
x42
x1025
x566
x225
x300
x7400
x9
x298
x2
x50
x420
x375
x65
x176
x1855
x4
x7
x64
x220
x1
x60
x246
x1200
x117
x2
x5
x219
x265
x9999
x7
x14
x1047
x760
x38
x2
x400
x8
x42
x37
x460
x4
x5665
x253
x439
x4
x140
x93
x228
x58
x161
x830
x6
x832
x6040
x6
x66
x501
x12
x11
x125
x150
x1045
x4
x7
x45
x53
x4
x6458
x389
x1260
x56
x378
x950
x8098
x436
x520
x1372
x531
x48
x249
x684
x225
x2263
x649
x813
x421
x139
x610
x6580
x39
x5
x433
x202
x300
x479
x16
x253
x397
x38
x70
x255
x1089
x1245
x84
x1

193

กระทู้

1063

โพสต์

71หมื่น

เครดิต

ทุกการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต

เงินชั่ง
191227
เงินตำลึง
40435
ชื่อเสียง
97192
ความหิว
1601

ใบรับรองภาษาอาร์เมเนียใบรับรองภาษาฮิบรูใบรับรองภาษาเปอร์เชียใบรับรองภาษาฮั่นใบรับรองภาษาละติน

คุณธรรม
4649
ความชั่ว
0
ความโหด
765
霸王龍
เลเวล 1

เซี่ยง เหมย

ข้าไม่ได้อ่อนแอนะ
pet
โพสต์ 2019-2-4 00:10:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
                                  นานแค่ไหนแล้วที่ข้านั้นไม่ได้เข้าวัง
                                  ไม่ได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้ในราชวังหลวง
                                  ก็แน่ล่ะ ที่ทำงานข้าอยู่ซีอวี้นะเฟ้ย
                                  ข้าไม่ได้ทำงานอยู่ในต้าฮั่นเหมือนคนอื่นๆ
                                  เพรางั้นเรื่องที่ข้านั้นจะเข้าเฝ้าองค์ฮ่องเต้นั้น
                                  ฝันไปเถอะ...

                                  ต่อจากเหตุการณ์ก่อนหน้า...

                                  ด้วยความฝันของข้าที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นชั่วคราว ในการที่ข้านั้นอยากจะมีรถสำเภาลำใหญ่ๆซักลำ เพียงแค่นั้นเท่านั้น มันก็ทำให้ข้านั้นคิดเรื่องนี้ไปได้เพลินๆโดยที่ข้านั้นแทบจะไม่ได้มองทางว่ามีชายคนนึงเดินเข้ามาหา ในตอนแรกข้าคิดว่าเขาไม่ได้มองทาง ข้าเลยเดินหลบทางให้กับเขา แต่พอหลบไปจนพ้น คนๆนั้นก็ยืนนิ่ง และเดินตามรถม้ามา.. เป็นตัวเราเราเองก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เวลาที่มีใครเดินตาม ข้าเองก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนของตัวเองให้คนทั่วไปรู้ แม้ว่าข้านั้นจะไม่ได้เป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไป เพราะคนทั่วไปนั้นไม่ได้ตัวสูงเกินประตูแบบข้า ด้วยความที่ข้านั้นไม่อยากมีเรื่อง เมื่อเขาเดินตามข้าจึงค่อยๆเร่งเดินมากขึ้นๆ ชายคนนั้นก็เร่งเดินตามข้ามาเรื่อยๆ ด้วยสีหน้าที่เรียบเชียบไร้อารมณ์ อาจจะดูเหมือนเริ่มไม่สบอารมณ์เท่าไหร่แล้วตอนนี้..                                ยิ่งเดินออกห่างก้ยิ่งตาม ยิ่งเดินเร็วก็ยิ่งตาม ข้าไม่รู้ว่าเขาเป้นใครและมาจากไหน แต่ที่แน่ๆข้าไม่อยากจะมีเรื่องอะไรกับเขาหรอกนะ หรือว่าเขาเป้นหนึ่งในกองโจรภูเขาที่รู้ความลับของข้า แต่ที่นี่ในเมืองข้าไม่สามารถที่จะทำอะไรผลีผลามได้มากกว่านี้ ทำได้เพียงเดินหนีไปเรื่อยๆ คงจะต้องรีบเดินออกจากเมืองให้เร็วที่สุด แต่ทันใดนั้นเอง จู่ๆ ชายลึกลับคนนั้นก็เดินมาขวางหน้าข้าตอนไหนก็ไม่ทราบ ข้าตกใจจนเกือบจะหยุดไม่ทัน จะเดินเลี่ยงตอนนี้ก็คงไม่ทันเสียแล้ว เขาเงยหน้าขึ้นมามองข้าด้วยสายตาที่เย็นชาระคนไม่สบอารมณ์เอาอย่างแรง.. มุมปากที่ตกทำให้ข้าแทบจะไม่ต้องสงสัยว่าข้าทำอะไรทำไมเขาถึงอารมณ์เสีย...                              "ท่าน.. แม่ทัพเว่ยเส้าเทียนใช่มั้ย?"

                              "เอ่อออ.. ท่าน ขอโทษนะ ข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไร?"

                              "ใช่มั้ย!!?"

                              "ใช่ๆๆๆ ใช่ก็ได้ ทำไมงั้นเหรอ?"

                              "เฮอะ.. มาจากผิงหยางสินะ"

                              "ท่านรู้ได้ยังไงกัน?"

                              "ฝ่าบาทมีเรื่องจะขอพบกับท่าน ตามข้ามา..."

                        

                               ข้าไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใคร ในเมื่อเขารู้ขนาดนี้ ข้าว่าคงจะไม่ธรรมดาแน่นอน ที่สำคัญกว่านั้น คือเขารับใช้องค์ฮ่องเต้.. เขามองข้าด้วยหางตาก่อนที่จะค่อยๆเดินนำทางข้าไป ข้าเองในตอนนั้นยังไม่ทันได้ปรับอารมณ์หลังจากโดนอีกฝ่ายตะคอกใส่ ตอนนี้ก็คงทำได้เพียงแค่เดินตาม เดินไปได้ซักพัก ชายลึกลับหันมาหาข้า ก่อนที่จะยกนิ้วชี้ขึ้นมา และพูดกับข้า.. ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอก ก็เรื่องนั้นนั่นล่ะ...                              "ท่าน.. ข้าขออะไรท่านอย่างสิ.."

                              "อะไรงั้นเหรอ?"

                              "เมื่อเจอข้าอีกครั้ง อย่าแสดงหรือทำอะไรไร้สาระเช่นนั้นให้ข้าเห็นอีก มันทำข้าเสียเวลา และเสียอารมณ์"

                              "...เข้าใจแล้ว"

                              

                             เรื่องขอร้องของเขาก็มีแค่นี้ล่ะ ข้าเองก็เข้าใจ แต่ในเมื่อข้าในตอนนี้ ไม่ได้บอกว่าตัวข้านั้นเป็นใคร ข้าก็แค่อยากจะทำตัวให้เป็นเหมือนสามัญชนทั่วไปให้ได้มากที่สุดก็เท่านั้น ไม่ได้ต้องการที่จะกวนส้นมือส้นเท้าใครนักหรอก เพราะข้าเองก็ไม่ได้เป้นคนขี้เล่นอะไรขนาดนั้น.. หลังจากนั้น ข้าก็เดินตามชายลึกลับคนนี้ไปเรื่อยๆ ที่ว่าชายลึกลับน่ะ เพราะข้าเองยังไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามอะไรของเขาเลยซักนิด...แสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ +2 คุณธรรม +2 ความโหด โพสต์ 2019-2-4 00:17

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 ความหิว -28 Point +5 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 -28 + 5

ดูบันทึกคะแนน


逢いたいと願う夢は 鳥のように 空へ高く
風と共に どこまで飛んで 波に映る影を追いかけていた
←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
รัดเกล้ามงคล
ปรัมปราศิลาศักดิ์สิทธิ์
ฮั่นเสียดำเทวะ
ตัวเบาขั้นสูง
เกราะทองแดง
ดาบแห่งยักษ์
กำหนดลมหายใจ<br>ขั้นสูง
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x2
x1
x3
x4
x25
x5
x1
x1
x1
x1
x30
x30
x1
x1
x1
x20
x1
x1
x20
x2
x1
x220
x20
x5
x2
x80
x5
x1
x20
x80
x70
x4
x4
x115
x80
x280
x4
x62
x106
x1
x1
x1
x182
x10
x48
x130
x15
x10
x310
x1
x100
x80
x220
x1
x400
x3
x2
x200
x400
x4
x425
x2
x100
x3
x400
x2
x400
x160
x200
x12
x15
x400
x20
x200
x400
x35
x30
x2
x60
x200
x25
x3
x200
x8
x140
x1
x600
x20
x400
x500
x40
x7
x150
x31
x400
x1
x602
x600
x600
x3
x2400
x200
x80
x600
x120
x10
x1
x6
x400
x200
x75
x3
x24
x20
x11
x400
x15
x4
x40
x35
x401
x100
x1
x1
x15
x400
x200
x3
x5
x10
x1
x37
x14
x50
x15
x15
x670
x875
x5
x4510
x80
x64
x2
x6
x9
x458
x470
x10
x1
x610