ดู: 2493|ตอบกลับ: 155

{ นอกเมืองซินเอี๋ย } หอหนิวหลางจือหนี่ (ห้ามเข้า : ปิดกิจการถาวร)

  [คัดลอกลิงก์]
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย LanXinLi เมื่อ 2019-3-19 12:51

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>

#box {
    border: 0px solid;
    padding: 10px;
    box-shadow: #F28D7A 0px 0px 1em;
    background-color: white;
}

</style>
</head>
<body>
</body>
</html>

<div style="text-align: center;"><div style="list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-style: italic; font-family: KodchiangUPC; caret-color: rgb(139, 0, 0); color: rgb(139, 0, 0);"><font size="7">หอหนิวหลางจือหนี่ | หอดอกเหมย</font></span></div><div style="list-style-type: none;"><font size="5" face="Browallia New"><img src="https://i.imgur.com/zJRgvjs.jpg" width="700" _height="443" border="0"></font></div><div style="list-style-type: none;"><font size="5" face="Browallia New"><br></font></div><div style="list-style-type: none;"><div id="box" style="padding: 10px; list-style-type: none; border: 0px solid; box-shadow: darkred 0px 0px 1em; text-align: start;"><div style="list-style-type: none; text-align: center;"><font color="#8b0000" size="5" face="FreesiaUPC"><b>&nbsp;“หอหนิวหลางจือหนี่”&nbsp;</b>แห่งนี้ตั้งตามชื่อเรื่องเล่าของ 1 ใน 7 เทพธิดา จากเรื่อง “สาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัว”</font></div><p style="list-style-type: none;"></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">ดังความหมายที่แฝงคือ แขกผู้มาเยือนจะได้พบกับความงดงามของศิลปะซึ่งจะหาคำมาเปรียบมิได้ ณ ที่แห่งนี้</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">อันเนื่องจากว่าหอหนิงหลางจือหนี่เปิดทั้งหอศิลป์ ลานแสดง และโรงเตี๊ยม จึงมีแขกมากมายหลายประเภท</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC"><br></font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">หอหนิวหลางจือหนี่ อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">ทั้งนี้มีกฏอยู่ว่าต้องดูแลความประพฤกติของสัตว์ในความดูแลของท่านให้ดี</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC"><br></font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">โดยแต่ละส่วนของหอเปิดให้เข้าชมได้ตามสะดวก ยกเว้นส่วนที่ห้ามเข้าไปอย่างเด็ดขาด</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38; text-align: center;"><span style="color: rgb(139, 0, 0); font-size: x-large; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;"><font face="FreesiaUPC">ซึ่งหากพบว่าผู้ใดล่วงละเมิดกฏข้อนี้จะถูกลงโทษ</font></span></p></div></div><div style="list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;"><br></div><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><img src="https://i.pinimg.com/564x/9b/ba/05/9bba0511e2fe2ed8fdd7a4d5a21e4164.jpg" width="300" _height="500" border="0" style="border: 0px; display: inline;"></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font face="Browallia New" size="5" color="#8b0000"><br></font></span></p><div style="list-style-type: none;"><div id="box" style="padding: 10px; list-style-type: none; border: 0px solid; box-shadow: darkred 0px 0px 1em; text-align: start;"><div style="list-style-type: none; text-align: center;"><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">ที่ตั้งของหอหนิวหลางจือหนี่มีเขาเซียงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือลำธารฮุ่ยหลิว</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">ลำธารนั้นลึกมากทำให้ต้องสร้างสะพานไว้เป็นทางผ่านจากอีกฟากเพื่อเดินทางมาที่นี่</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC"><br></font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">ทั้งนี้สามารถเดินทางมายังหอได้ 4 ทาง</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">1.จากทิศเหนือเส้นทางหลักหรือข้ามสะพาน เข้าทางประตูหน้า</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">{หมายเหตุ : พาหนะหรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างไม่สามารถเข้าประตูได้ }</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">2.จากทิศตะวันออก เข้าทางประตูจุดจอดพาหนะ</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">{หมายเหตุ : พาหนะหรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างไม่สามารถเข้าคอกได้ }</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">3.จากทิศตะวันตก เข้าทางประตูโกดัง</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">{ หมายเหตุ : พาหนะที่มีขนาดใหญ่กว่าเกวียนขนส่งไม่สามารถผ่านเข้าประตูได้ }</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">4.จากทิศใต้ เข้าทางประตูโรงฝึก</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">{ หมายเหตุ : ทางเข้าสำหรับคนของหอหนิวหลางจือหนี่เท่านั้น }</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC"><br></font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">เมื่อผ่านสะพานเข้ามาจะพบประตูแกะสลักขนาบด้วยกำแพงหิน</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">หอหนิวหลางจือหนี่แห่งนี้ปลูกทั้งไม้ดอกไม้ประดับรายล้อมกำแพงรอบ</font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; list-style-type: none; line-height: 1.38;"><span style="background-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="5" color="#8b0000" face="FreesiaUPC">จนโผล่พ้นขอบออกมาให้คนทั่วไปได้เชยชม</font></span></p></div></div></div><div style="list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;"><br></div><div style="list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;"><iframe width="500" height="50" src="https://www.youtube.com/embed/Be2ONjllpWE" frameborder="0" allow="autoplay=1&amp;showinfo=0" allowfullscreen="" style="font-family: Tahoma, Helvetica, SimSun, sans-serif;"></iframe></div></div>

<style name="captain" type="text/css">
img {border-radius: 8px;}</style><style name="captain" type="text/css">
img {border-radius: 8px;}

img { filter: alpha
(opacity=100); opacity:1.0;}img:hover { filter: alpha(opacity=70);
opacity:.7 } img {-webkit-transition:0.7s; -moz-transition:0.7s;
-o-transition:0.7s;}

img:hover{
-webkit-transform:scale(0.9);
transform:scale(0.9);
}
img:hover{
overflow:hidden;
}
img{
-webkit-transform:scale(1.0);
transform:scale(1.0);
-webkit-transition: all 1.0s ease;
transition: all 1.0s ease;
}</style>

แสดงความคิดเห็น

- สวน +1000 ชั่ง   โพสต์ 2018-7-22 15:37
- หอตำรา 5 ชั้น +2000 ชั่ง   โพสต์ 2018-7-22 15:37
หอใหญ่ (4 ชั้น) - ค่าธรรมเนียม 1000 ชั่ง  โพสต์ 2018-7-22 15:37

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง -4000 ย่อ เหตุผล
Admin -4000

ดูบันทึกคะแนน

แปะ
โพสต์ 2018-5-29 01:46:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย LanXinLi เมื่อ 2018-11-7 00:08


Elegant Rose - Working In Background

❁ ทิศเหนือ :: ฮวาหยวนเมี่ยวซ่าน ❁

เมื่อผ่านทางเข้าจะพบกับ “ฮวาหยวนเมี่ยวซ่าน”

ซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของหอหนิวหลางจือหนี่

ปลูกทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ ทั้งนี้จะพบต้นหลิวเป็นส่วนมาก

ตรงกลางเป็นลานแสดงขนาดกว้างกลางบึงใหญ่ที่เลี้ยงปลาสวยงาม และนกเพื่อเชยชม

นอกจากนี้ในฤดูหนาวจะมีบัวบานอยู่เต็มสระ สามารถล่องเรือพายเล่นได้

โดยลานแสดงนี้จะจัดแสดงช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญเท่านั้น

ทั้งนี้มีศาลาเล็กรอบบึง 4 หลังสำหรับแขกที่มาชมการแสดง และศาลากลาง โดยทั้งหมดมีทางเดินเชื่อมติดกัน

ฮวาหยวนเมี่ยวซ่านมีต้นแปะก๊วยอธิษฐานอยู่ต้นหนึ่ง

ว่ากันว่าหากเขียนคำอธิษฐานและผูกด้วยผ้าหรือของสีแดงจะทำให้สมปราถนา❁ โรงเตี๊ยมพลับพลึงแดง ❁

ถัดจากฮวาหยวนเมี่ยวซ่านและศาลากลางจะพบกับ โรงเตี๊ยม 4 ชั้น โดย

ชั้นที่ 1 :: เปิดให้เป็นโรงเตี๊ยมทั่วไป สามารถเข้ามารับประทานอาหาร สนทนา

และร่วมสังสรรค์ได้ มีลานแสดงขนาดเล็กตรงกลางสำหรับคณะแสดงที่เชิญมาตามตารางงานในแต่ละวัน

ชั้นลอย :: ห้องสำหรับแขกที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

ชั้นที่ 2 และ 3 :: ที่พักของแขก แต่ละชั้นมีห้องพักจำนวน 50 ห้อง

ชั้นที่ 4 :: ที่พักของสตรีแห่งหอหนิวหลางจือหนี่ทิศตะวันออก :: หอตำราโหยวเหว่ย

หอตำราแห่งนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น โดย ชั้นที่ 1-3 เปิดให้คนทั่วไปเข้าใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยกเว้นชั้นที่ 4 และ 5 ซึ่งจะต้องมีผู้ดูแลติดตามไปด้วยทุกครั้ง หากประสงค์ที่จะเข้าชม

ในช่วงเทศกาลและวันสำคัญ หอตำราจะถูก

หอตำรามีข้อห้ามเพียง 2 ข้อ

1.ห้ามนำสิ่งใดๆที่เป็นของหอตำราออกไป

2.ห้ามทำให้สิ่งใดๆที่เป็นของหอตำราชำรุดเสียหาย

แต่ทั้งนี้อนุญาตให้คัดลอกตำราได้ตามสะดวก

{ หมายเหตุ : ตำราแต่ละเล่มมีตราประทับด้วยหมึกสั่งทำไว้ทุกหน้าเพื่อป้องกันขโมย }

ชั้นที่ 1 :: ตำราประเภทนิทาน เรื่องเล่า เรื่องทั่วไป

ชั้นที่ 2 :: ตำราวิชาการจัดเรียงตามประเภทบนชั้นไม้แกะสลัก

ชั้นที่ 3 :: ห้องศิลป์

ชั้นที่ 4 :: ห้องทำงานของเถ้าแก่และผู้ดูแล

ชั้นที่ 5 :: ตำราและวัตถุโบราณ ยังมีห้องเก็บเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การแสดงทิศใต้ :: ศาลาเย็น

ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีต้นไม้ล้อมรอบ

มีสะพานขนาดเล็กและบึงน้อยเลี้ยงปลาคราฟ

นอกจากปลาสวยงามแล้วยังมีความลึกลับใต้น้ำที่ยังไม่มีใครกล้าค้นพบ (?)

หากท่านมาใช้บริการและต้องการความเป็นส่วนตัว

ก็สามารถปลดม่านผ้าแพรทั้งสี่ทิศของศาลาเย็นลงได้ตามสะดวก

ด้วยประการใดๆทั้งปวง ที่แห่งนี้จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและสร้างงานศิลปะ

วันดีคืนดีอาจได้พบแขกหรือคนพิเศษที่นี่ (?)

และหากสังเกตุให้ดีจะมีทางลัดเลาะเล็กๆในสวนไผ่

ซึ่งสามารถผ่านไปพบบ่อน้ำฝั่งโรงฝึกได้


คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +11000 ย่อ เหตุผล
Baoling + 11000 ค่าสติหลุดเพิ่มเติม

ดูบันทึกคะแนน

แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8
x1
x1
x15
x220
x5
x22
x17
x60
x5
x2
x2
x15
x20
x35
x19
x19
x33
x51
x50
x1
โพสต์ 2018-5-29 01:51:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย LanXinLi เมื่อ 2018-11-7 00:08

*หมายเหตุ : ไม่ใช่ NPC*
❁ เจ้าของกิจการ : เถ้าแก่หง ( 22 ปี) ❁
เถ้าแก่เนี้ยผู้ไม่เปิดเผยโฉมหน้าแห่งหอหนิวหลางจือหนี่
นอกจากเสี่ยวเอ้อร์และผู้ดูแลคนสนิทแล้ว ยังไม่มีใครเคยพบเถ้าแก่หงผู้นี้เลยแม้แต่เงา
จนแขกที่มาเข้าพักลือกันต่างๆนาๆ
ว่าเถ้าแก่หงผู้นี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือตายไปแล้ว
เช่นนั้นหอหลิวหลางจือหนี่แห่งนี้ถูกสร้างโดยวิญญาณอย่างนั้นหรือ?
คำแนะนำ : หากต้องการพบเถ้าแก่หงให้ติดต่อผ่านเสี่ยวเอ้อร์หรือผู้ดูแลคนสนิท
ถ้าโชคดีท่านอาจจะได้สนทนาหลังม่านไผ่และมีของติดไม้ติดมือ (?)


แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8
x1
x1
x15
x220
x5
x22
x17
x60
x5
x2
x2
x15
x20
x35
x19
x19
x33
x51
x50
x1
โพสต์ 2018-5-29 01:55:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์นี้มีการป้องกันรหัสผ่านไว้ กรุณากรอกรหัสผ่าน 
แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8
x1
x1
x15
x220
x5
x22
x17
x60
x5
x2
x2
x15
x20
x35
x19
x19
x33
x51
x50
x1
โพสต์ 2018-5-29 01:55:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย LanXinLi เมื่อ 2018-11-7 00:08

❁ สตรีของหอหนิวหลางจือหนี่ ❁

ปิงเยว่ ( 16 )

หลี่ถิง ( 18 )

หลิวหลานเสวี่ย ( 17 )

หลิวหลานเหยียน ( 15 )

หลิวหลานหลาน ( 10 )ตารางเวลาสตรีหอหนิวหลางจือหนี่
เวลา
สถานที่
จันทร์-ศุกร์

06.00 - 14.30
เวลาส่วนตัว ไม่สามารถโรลพบได้
15:00 +
โรงเตี๊ยมพลับพลึงแดง
หอหนิวหลางจือหนี่


แสดงความคิดเห็น

คุณได้รับความสัมพันธ์กับ หลี่ ถิง เพิ่มขึ้น 800 โพสต์ 2019-1-24 12:22

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง -3 ย่อ เหตุผล
Admin -3

ดูบันทึกคะแนน

แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8
x1
x1
x15
x220
x5
x22
x17
x60
x5
x2
x2
x15
x20
x35
x19
x19
x33
x51
x50
x1
โพสต์ 2018-5-29 01:56:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย LanXinLi เมื่อ 2018-11-7 00:16

ป้ายประกาศ

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง -3 ย่อ เหตุผล
Admin -3

ดูบันทึกคะแนน

แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8
x1
x1
x15
x220
x5
x22
x17
x60
x5
x2
x2
x15
x20
x35
x19
x19
x33
x51
x50
x1
โพสต์ 2018-5-29 03:21:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย LanXinLi เมื่อ 2018-5-30 20:22

หนิวหลางจื่อหนี่ ( 1 )
เตรียมเปิดหอ ( 1 )

     กลับมาฉางอันหนนี้นางไม่ได้แวะเข้าเมืองก่อนแต่ตัดผ่านถนนมาทางนอกเมืองฉางอันทันทีก่อนจะคิดได้ว่าคนที่ตนพามาด้วยนั้นเป็นสตรีที่จะมาทำงานในอนาคต อนึ่ง นางไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเองคือเถ้าแก่หอโคมเขียว เมื่อใกล้ออกจากเขตเมืองฉางอันหรั่นซิ่นหลี่จึงพักการเดินทางขณะหนึ่งเพื่อหลบไปซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเก็บไว้ในถุงสัมภาระ ทันทีที่ถึงหอโคมเขียวนางก็พบว่าคนงานจากสมาคมเถ้าแก่แห่งต้าฮั่นนั้นทำงานได้ว่องไวมากจริงๆ! หอหนิวหลางจือหนี่ นางตั้งชื่อตามเรื่องราวของสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงควาย ด้วยความเชื่อว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนจะได้พบกับศิลปะหาที่สุดมิได้ แห่งนี้ที่นางเป็นผู้ออกแบบเองสามารถสร้างเสร็จได้ในเวลาไม่กี่วัน ทว่ายังต้องต่อเติมเพิ่มอีก กว่าจะพร้อมเปิดให้บริการก็คงจะราวเจ็ดถึงสิบสี่วันเลยทีเดียว

      นางเดินเข้าไปในหอโคมเขียวแล้วมองไปรอบๆพื้นที่.. ผ่านทางเข้ามาจะพบกับทางเดินของ ฮวาหยวนเมี่ยวซ่าน โดยมีบึงและลานแสดงกลางน้ำ ซึ่งเป็นส่วนที่นางชื่นชอบเพราะเกือบทั้งหมดนั้นเป็นสวนพรรณไม้หลากหลายโดยเฉพาะต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่ที่จางจงใจนำมาปลูกไว้เพื่อจรรโลงใจ หรั่นซิ่นหลี่เดินไปที่ต้นไม้นั้นก่อนจะใช้ผ้าผืนแดงผูกกับกิ่งไว้ท่ามกลางความสงสัยของสตรีทั้งห้าและคนงานที่ยังคงก่อสร้างอยู่

    "นายหญ.. ผู้ดูแลซิ่นหลี่กำลังทำอะไรอยู่หรือเจ้าคะ?" ปิงเยว่ถามด้วยความสงสัย

    "ข้ามีความเชื่อ.. ว่าถ้าฝากความหวังไว้กับต้นไม้มันก็จะเติบโตไปพร้อมๆกันและเป็นจริงในที่สุด" นางหันไปยิ้มตอบก่อนจะพาทั้งหมดเดินไปที่โรงเตี๊ยมสี่ชั้น ระยะทางใช่ว่าจะน้อยจึงให้ขี่สัตว์พาหนะเข้าไปได้ เมื่อใกล้ถึงแล้วจึงปล่อยให้พวกมันเข้าคอกส่วนคนอื่นๆเข้าโรงเตี๊ยมไป โชคดีที่ช่วงเวลาที่พวกนางกลับมานั้นหอแห่งนี้สร้างโรงเตี๊ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงมีที่พักทันใช้งาน เหลือแต่คนงานภายในเท่านั้น เวลานี้ก็ถูๆไถๆไปก่อน หรั่นซิ่นหลี่แบ่งห้องพักให้ทั้งห้าคนที่ชั้นสี่ของอาคารก่อนที่ตนเองจะออกไปจัดการเรื่องอื่นๆต่อ ปล่อยให้ทั้งห้าคนพักผ่อนไป

     "ผู้ดูแลเจ้าคะ ข้าอยากจะขอพบเถ้าแก่ของที่นี่เพื่อทำความรู้จักก่อนเริ่มงาน จะได้ไหมเจ้าคะ?" หลี่ถิงเดินออกมาจากห้องชะเง้อคอถามนางที่กำลังจะก้าวเท้าเดินจากไป หรั่นซิ่นหลี่นิ่งคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้ม

    "เกรงว่าจะไม่ได้ 'เถ้าแก่หง' นั้นหมกมุ่นกับตำรา เวลานี้นางคงอยู่ที่หอตำราในเมืองหลวง กว่าจะกลับมาก็อีกสักระยะหนึ่ง" ตอบก่อนจะเดินจากไป มองถัดจากดรงเตี๊ยมไปคือศาลาใหญ่กลางบึงท่ามกลางสวนไผ่ที่นางตั้งใจสร้างไว้เพื่อพักผ่อน คิดว่าจะมานั่งเล่นที่นี่บ่อยๆรองจากหอตำราโหยวเหว่ย แต่หนนี้นางจะต้องจัดการพื้นที่ส่วนอื่นก่อน

      หรั่นซิ่นหลี่เดินไปตามหาคนงานด้วยการจ้างคนไปประกาศข่าวโดยทั่วกัน ไม่นานนักก็มีคนมาสมัครเป็นจำนวนมากแต่แค่มองผ่านๆนางก็รู้ได้ทันทีว่ามาเพราะเรื่องอะไร แน่นอนว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผ่านไปโดยง่าย นางใช้วิธีคัดเลือกคนงานชายด้วยการให้ซือเอ๋อร์นั่งบนเกวียนและให้คนๆเดียวลาก ถ้าหากลากวัวศึกได้นางก็จะยอมให้ผ่าน ท้ายที่สุดแล้วก็มีคนผ่านงานมาได้ยี่สิบคน นางคัดอีกรอบด้วยการให้พวกเขางัดข้อและทำงานจิปาถะว่าใครเร็วและเรียบร้อยกว่า จำนวนคงเหลือของคนงานชายทั้งหมดคือ สิบคน นางแบ่งให้สองคนไปดูแลคอกสัตว์และอีกสองคนดูแลสวน ส่วนที่เหลือทำงานทั่วไป ต่อมาคือการคัดคนงานหญิง เรื่องง่ายๆที่ให้ทดสอบคือการทำงานฝีมือ นางให้ทุกคนปักผ้าเช็ดหน้า ชงชา ทำอาหาร ทำขนม และอื่นๆตามที่เห็นสมควร ท้ายที่สุดก็ได้มาจำนวน สิบคน โดยสองคนเด่นด้านครัวนางจึงยกให้เป็นแม่ครัวและที่เหลือคือ เสี่ยวเอ้อร์ นอกจากนี้หรั่นซิ่นหลี่ยังจ้างพ่อครัวมาประจำหอโคมเขียวอีกหนึ่งคน ด้วยการคัดเลือกจากการใช้วัตถุดิบพื้นๆมาทำเป็นเมนูเลิศรส ผู้ที่ผ่านเข้ารอบได้เป็นพ่อครัวประจำหอหนิวหลางจื่อหนี่ก็คืออดีตพ่อบ้านขุนนางที่เปลี่ยนใจอยากทำอาหารให้คนมากมายทานจึงมาสมัครคัดเลือก

      ได้คนงานครบแล้วนางก็เริ่มให้พวกเขาทั้งหมดไปเริ่มงานได้ทันที อีกอย่างคือวันนี้เป็นวันประหารซุนเหอเหอ.. นางต้องเตรียมตัวให้พร้อม ว่าแล้วก็รีบไปเปลี่ยนชุดพร้อมสวมหมวกคลุมผ้าปิดหน้าก่อนจะขี่ม้าเข้าไปในเมืองทันที


คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +5 เงินตำลึง +300 ความหิว -38 Point +3 ย่อ เหตุผล
Admin + 5 + 300 -38 + 3

ดูบันทึกคะแนน

แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8
x1
x1
x15
x220
x5
x22
x17
x60
x5
x2
x2
x15
x20
x35
x19
x19
x33
x51
x50
x1
โพสต์ 2018-6-23 00:45:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
หนิวหลางจื่อหนี่ ( 1 )
เตรียมเปิดหอ ( 2 )

     "แม่นาง การที่เจ้าทำแบบนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะ"

     "ปล่อยข้าลงเถิด ชายหญิงใกล้ชิดกันนั้นไม่งามเลย!"

     "ปล่อยข้าโว้ยยยยย!!!!!!!!!!!!!"

     "หุบปากบ้างได้ไหมห๊าาาา!!!!!!!" เริ่มแรกที่นางพาเขาออกจากเมืองมาได้ก็ใจดีปลดสกัดจุดให้ แต่พอปลดได้ไม่ทันไรร่างสูงก็เริ่มจะพูดไม่หยุดหย่อน ตอนแรกก็ยังดีๆ.. จนกระทั่งเขาเริ่มตะโกนใส่นางเท่านั้นแหละ เส้นความอดทนก็ขาดผึง ใบหน้างามตะโกนเสียงแหลมกรอกหูทันทีหมายจะให้หูชากันไปข้างหนึ่ง

     "ฟังข้าให้ดี.. หลังจากนี้ถ้ายังอยากมีชีวิตกลับไปหาเจ้านาย ก็จงเรียกข้าว่า ผู้ดูแลซิ่นหลี่" นางกล่าวด้วยเสียงหงุดหงิด และทันทีที่ร่างสูงพยายามจะดิ้นให้ตกลงจากหลังม้า นางก็หมดความอดทนหยิกแขนเขาไปแรงๆถึงแม้แรงที่ส่งไปจะเป็นเพียงมดกัด...

     "เพ่ย! ถ้ารำคาญข้าแล้วเจ้าช่วยข้าไว้ทำไม?"

     "บอกให้เรียก ผู้ดูแลซิ่นหลี่ ฟังไม่รู้เรื่องหรือ?" นางไม่ตอบคำถามอีกฝ่ายมิหนำซ้ำยังพูดอย่างหงุดหงิด

     "ไม่เรียกโว้ย!" นี่ข้าคิดดีแล้วใช่มั้ยที่ช่วยไอ้เจ้าคนกวนส้นนี่ไว้... "จะตอบข้าได้หรือยัง?" ยังคงพูดถามไม่หยุด

     ".......-__-" ไม่ตอบ.. ไอ่เจ้าคนตบหัวแล้วลูบหลังเอ๊ย..

     ไม่นานนักก็ถึงหน้าทางเข้าหอหนิวหลางจือหนี่ ซุนเหอเหอได้แต่อ้าปากค้างมองความอลังการของสิ่งก่อสร้างเบื้องหน้าก่อนจะเอ่ยถามว่า "นี่เจ้าเป็นผู้ดูแลหอโคมเขียวหรอกรึ! ที่แท้เจ้ามีเจตนาเช่นนี้เอง! ปล่อยข้า!" ร่างสูงร้องลั่นไม่พอยังดิ้นไม่หยุดด้วยจนนางเหลืออดจะทน

    "พวกเจ้า เตรียมห้องพักแขก แล้วอย่าให้ใครเข้ามาใกล้นอกจากได้รับคำสั่งจากข้า" นางเดินไปสั่งงานกับเสี่ยวเอ้อร์ก่อนจะไม่ยี่หระกับร่างสูงบนหลังม้าอีก นางกระชากเขาลงมาข้างล่างอย่างไม่ไยดีก่อนจะให้คนงานชายพาตัวเขาและม้าขาวไป

     "ปล่อยข้านะว้อยยยยยยยยยยยยยย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" เสียงยังคงไล่หลังตามมา..

     ...ขอเถอะ จะช่วยหุบปากบ้างได้ไหม!?

@Admin

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +5 เงินตำลึง +300 ชื่อเสียง +25 ความหิว -14 Point +3 ย่อ เหตุผล
Admin + 5 + 300 + 25 -14 + 3

ดูบันทึกคะแนน

แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8
x1
x1
x15
x220
x5
x22
x17
x60
x5
x2
x2
x15
x20
x35
x19
x19
x33
x51
x50
x1
โพสต์ 2018-7-22 15:16:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย LanXinLi เมื่อ 2018-7-25 20:44

หนิวหลางจื่อหนี่ ( 1 )
เตรียมเปิดหอ ( 71 ) อินซื่อป๋อ - 25
ฝึกวันที่1

     ข้าออกมานอกเมืองซินเอี๋ยหลังจากที่เช็ดตัวป้อนน้ำแกงอินซื่อป๋อเสร็จในยามเช้า นี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วแต่ต้องมาจัดการธุระก่อนจะรีบไปหอหนิวหลางจือหนี่ ข้าเงยหน้ามองอาคารแดงทั้งหลังแล้วทอดยาวไปถึงลำธารฮุ่ยหลิวก็คิดได้ว่าแหม.. คนที่นี่เขาทำงานดีจริงๆ มิหนำซ่้ำยังเหมือนเดิมทุกประการ ข้าเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมเพื่อดูงานต่างๆ จะว่าไปรู้สึกวันก่อนจะฝันประหลาดว่าตัวเองโดนใครไม่ทราบเข้ามาฉุดกระชากไปขณะที่กำลังทำบันทึกอยู่บนหอตำรา จำชื่อคนในฝันไม่ได้ด้วยสิ..

      แต่ความรู้สึกบอกว่าเป็นฝันที่แย่มาก

      หลังจากเดินเข้ามาได้ไม่นาน หลี่ถิง ปิงเยว่ และสามพี่น้องสกุลหลิวก็วิ่งเข้ามาหานางถามใหญ่ว่าหายไปที่ใดมาหลายอาทิตย์ และจู่ๆก็มีคนมาย้ายหอไว้ที่นี่ พวกนางสงสัยเป็นอย่างมากจนได้เจอผู้ดูแลซิ่นหลี่ พวกนางที่กำลังหวาดวิตกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถูกคนชุดแดงเอ็ดไปเล็กน้อย "พวกเจ้าอยู่กับเถ้าแก่หงและข้า ไม่ต้องห่วงว่าถูกจะทอดทิ้ง เห็นที่นี่เลวร้ายขนาดนั้นเลยหรืออย่างไร?" พวกนางจึงเข้าใจแล้วถามว่าเช่นนั้นแล้วพวกนางต้องทำอะไรต่อ

      พอหรั่นซิ่นหลี่ถามไถ่ดูก็พบว่าของที่สั่งไว้ล้วนมาถึงนานแล้ว โชคดีที่มาถูกทางก่อนย้ายและมีของครบทุกประการ นางได้ความว่าเป็น หลิวหลานเสวี่ย ที่ช่วยนางทำบัญชีระหว่างที่ไม่อยู่หอ หรั่นซิ่นหลี่จึงให้รางวัลเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง จากนั้นก็ให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อประกาศอะไรบางอย่าง

     "เวลานี้พวกเราย้ายมาตั้งที่ซินเอี๋ย ขอให้รู้ไว้ว่าหลังจากนี้จะมีการฝึกอย่างเข้มงวด ถึงข้าจะไม่อยู่ที่หอแต่ก็จะมีคนมาสอนพวกเจ้า เรียนรู้งานและขยันฝึกซ้อม ....ถ้าทำได้ดีก็เอาใบสัญญาซื้อตัวไป" หูทั้งสิบผึ่งทันใดว่าพวกนางเป็นอิสระได้ ทุกคนตกลงอย่างไม่รีรอแล้วบอกว่าเริ่มวันนี้ได้เลย

      หรั่นซิ่นหลี่จึงให้พวกนางเริ่มจากการฝึกดนตรี เครื่องดนตรีทั้งหมดถูกทำมาวางแล้วแจกจ่ายไปตาม หลี่ถิงได้ขลุ่ย ปิงเยว่ได้ผีผาขนาดกลาง หลิวหลานเสวี่ยได้กู่ฉิน หลิวหลานเหยียนได้กู่เจิง และคนสุดท้องคือหลิวหลานหลานนางได้ซอ

     "พวกเจ้าไม่ต้องห่วง วันนี้วันแรก ข้าจะให้พวกเจ้าได้สัมพัสเสียงกับการเล่นจนคุ้นมือก่อนจึงค่อยเล่นเป็นเพลง ฉะนั้นแล้ววันนี้จะเพี๊ยนจนหูเสียดก็ไม่เป็นไร" หรั่นซิ่นหลี่กล่าวแล้วนรกประจำวันก็เริ่มขึ้นเพราะทุกคนบรรเลงได้นรกแตกมาก... ดวงหน้างามเหงื่อกตกพลั่กสั่นระทวยไปทั้งกาย ทว่าไม่ใช่เพราะบทเพลงนั้นไพเราะจับใจ... แต่...

      คุณพระช่วย.. นี่มันนรกขุมใด ข้าจะตาย ข้าจะตายแล้ว!คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 ความหิว -18 Point +5 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 -18 + 5

ดูบันทึกคะแนน

แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8
x1
x1
x15
x220
x5
x22
x17
x60
x5
x2
x2
x15
x20
x35
x19
x19
x33
x51
x50
x1
โพสต์ 2018-7-23 01:32:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
หนิวหลางจื่อหนี่ ( 1 )
เตรียมเปิดหอ ( 73 ) อินซื่อป๋อ - 27

     ลมอากาศเย็นยามเหม่า หรั่นซิ่นหลี่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะแอบออกมาจากจวนเติ้งแต่เช้าเพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้ว่าไปไหน นางขี่ม้าไปนอกเมืองและเช่นเคยมาจบที่หอหนิวหลางจือหนี่ หนนี้ตนตั้งใจจะมาดูซุนเหอเหอด้วยว่าเป็นอย่างไร ยังอยู่ดีหรือตายไปแล้ว โชคดีที่ให้คนสร้างชั้นใต้ดินไว้ทัน นางจึงสั่งให้คนงานพาซุนเหอเหอไปไว้ใต้ดินเสีย ทางเข้านั้นซับซ้อนและมีเพียงตนที่รู้ วันนี้นางจึงต้องมากำกับเอง ทันทีที่เท้าย่างเข้าหอหนิวหลางจือหนี่ เสี่ยวเอ้อร์ก็วิ่งเข้ามาต้อนรับนางก่อนอันดับแรก แต่ตนบอกว่าให้ไปทำงานต่อ สักพักหนึ่งนางจึงจะไปที่ห้องพักของซุนเหอเหอพร้อมคนงานอีกห้า

     "ก็ยังอยู่ดีนี่" หรั่นซิ่นหลี่ยืนเท้าสะเอวมองคนที่นอนหลับในสภาพประหลาด ตาลุงนี่นอนกรนไม่พอยังกัดฟันด้วยนะ.. นางมองคนบนเตียงที่ถูกล็อคแขนขาแต่กลับนอนสบายอ้าปากกว้างจนน้ำลายไหล หรั่นซิ่นหลี่เดินเข้าไปใกล้แล้วเขย่าร่างนั้นให้ลืมตา "ตื่น"

     "หืม..งึมงำ...เอ๊า! ผู้ดูแลซิ่นหลี่ ฮ้าวววว" ชายหนุ่มลืมตาปรือขึ้นมามองนางก่อนจะตั้งสติแล้วท้ายที่สุดก็หาว ดวงตากลมมองคนอย่างอนาถใจ..

     "วันนี้จะย้ายเจ้าไปนอนชั้นใต้ดิน ฟังดูเหมือนจะหนาวแต่ข้าสั่งให้คนรองชั้นหนึ่งไว้แล้วเพื่อใส่ถ่านใต้พื้นจะได้อุ่นๆ" เป็นสิ่งที่นางวาดไว้ในแปลนก่อนจะก่อสร้างที่ซินเอี๋ย

     "หืมม ทำไมต้องย้าย?" ซุนเหอเหอถาม

     "กันเจ้าหนี" นางตอบหน้านิ่ง "เอาล่ะ ลุกขึ้น" นางชี้ให้คนงานเดินไปปลดล็อคแล้วพยุงซุนเหอเหอขึ้นมาจับตัวไว้ก่อนจะพาไปชั้นใต้ดิน

      ทางเข้าชั้นใต้ดินนั้นนอกจากลึกลับซับซ้อนแล้วยังมีกลไกอีกมาก หรั่นซิ่นหลี่ให้ทุกคนมัดตาไว้ด้วยผ้าสีดำหนายกเว้นตัวนางเอกก่อนจะบอกทางว่าให้ลงไปอย่างไร นางวางแปลนทางเข้าไว้ที่ใต้บันไดข้างกำแพง ที่จริงแล้วทางเข้าน่ะหาไม่ยากขนาดนั้น เพียงแต่ว่าจะเปิดมันอย่างไร? หรั่นซิ่นหลี่คลำมือไปตามกำแพงก่อนจะแตะโดนจุดหนึ่ง นางแตะมือลงกำแพงนั่นเต็มฝ่ามือก่อนจะดันมันเข้าไปข้างในจนสุดพลันกำแพงก็หมุนเข้าไปปรากฏเป็นทางเดินลงไปชั้นล่าง หรั่นซิ่นหลี่ค่อยๆพาทุกคนเดินลงไปจากนั้นก็ให้พวกเขาจัดของให้เรียบร้อยพร้อมอยู่

     "บอกไว้ก่อน ถึงเจ้าคิดจะหนีก็ออกไม่ได้หรอก ที่นี่มีทางเข้าออกหลายทางมาก และทุกทางจะเปลี่ยนตลอดเวลา" นางอธิบาย นั่นเพราะตนออกแบบให้สถานที่มีกลไกหมุนได้ตามเวลา เพราะอย่างนั้นถึงจะเข้ามาทางเดิมก็ต้องเดินวนทางใหม่อยู่ดี หอหนิวหลางจือหนี่แห่งนี้ยังมีกลไกอีกมากที่นางออกแบบไว้ เพราะฉะนั้นจุดไหนที่บอกว่าอย่าเข้าไปก็ควรจะทำตามนั้น ไม่งั้นก็เสี่ยงหลงเปล่าๆ แถมยังมีกับดักด้วย..

     "ชิ" ซุนเหอเหอสบถในคอ ถึงเขาจะเป็นอิสระไม่ถูกพันธนาการแล้วทว่าก็ยังเดินไปมาได้แค่ในห้องนี้เท่านั้น พูดก็พูดเถอะที่นี่ก็นับว่าพร้อมทุกสิ่งตั้งแต่ห้องนั่งเล่นไปจนถึงห้องนอนและห้องอาบน้ำ มีหลายๆอย่างที่ให้ทำแก้เบื่อได้อย่างเกมกระดาน ตำรา แต่ที่ไม่มีคือทางออกเนี่ยสิ!

     "ส่วนคนอื่นๆมัดผ้าปิดตาแล้วตามข้ามา" หรั่นซิ่นหลี่กล่าวก่อนจะรอทุกคนมัดเสร็จจนมั่นใจแล้วว่าไม่เห็นแน่นอนจึงพาพวกเขาออกมา พอทุกคนออกไปหมดแล้วนางจึงปลดผ้าปิดตาซุนเหอให้แล้วออกมาจากที่นั่นทันที หลังจากนี้กลไกก็จะวนไปอีกหลายรอบ เขาไม่มีทางรู้ว่าเป็นยามเท่าไหร่ และไม่มีทางรู้ด้วยว่าแต่ละยามกลไกเป็นอย่างไร
คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 ความหิว -12 Point +5 ย่อ เหตุผล
STAFF_Pixiu + 10 + 500 -12 + 5

ดูบันทึกคะแนน

แปะ
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x10
x12
x200
x10
x6
x2
x2
x100
x20
x115
x26
x62
x33
x80
x100
x240
x32
x30
x148
x100
x10
x1
x1
x20
x1
x5
x13
x1
x1
x100
x36
x50
x1
x1
x22
x20
x153
x8
x7
x76
x10
x8