เพ่ยเพ่ย
บ้า


คุณธรรม
13544
ความชั่ว
13011
ความโหด
13259
ขึ้นไปด้านบน