ดู: 277|ตอบกลับ: 13

{ นอกเมืองซานตง } ป่าตงซาน

[คัดลอกลิงก์]
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2020-4-6 16:23:01 |โหมดอ่าน

【ป่าตงซาน】


ป่าตงซาน เป็นป่าไม้เนื้ออ่อนที่ใกล้เมืองซานตง
เป็นป่าแห่งชีวิตที่ให้ชาวเมืองซานตงได้หยิบยืม
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจากพืชพรรณในป่า
เอามาค้า เอามาขาย

@Admin

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 Point +8 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 + 8

ดูบันทึกคะแนน

โพสต์ 2020-4-6 21:05:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์นี้มีการป้องกันรหัสผ่านไว้ กรุณากรอกรหัสผ่าน 
←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ฮิปโป
ไหเฟิงจิ่วจ้าน
แปรรูปไม้
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x2
x2
x1
x17
x2
x12
x10
x1
x11
x5
x30
x2
x26
x249
x2
x1
x20
x5
x50
x40
x1
x10
x50
x1
x10
x20
x8
x15
x8
x3
x20
x308
x1
x424
x4135
x80
x1
x2
x11
x15
x5
x44
x1
x35
x665
x40
x14
x60
x362
x28
x401
x55
x21
x70
x3
x15
x442
x204
x16
x390
x80
x136
x1
x2
x462
x207
x160
x8
x650
x4
x10
x21
x12
x50
x146
x579
x142
x48
x1729
x882
x264
x713
x115
x205
x980
x700
x897
x1
x1
x806
x15
x100
x15
x173
x160
x30
x50
x120
x100
x16
x16
x110
x45
x10
x22
x512
x61
x63
x132
x40
x5
x25
x20
x1907
x375
x20
x3
x2
x15
x16
x30
x94
x1
x50
x106
x100
x2
x117
x463
x778
x2
x40
x52
x30
x49
x1
x1
x3
x878
x5
x3
x80
x1
x1
x56
x710
x1
โพสต์ 2020-4-7 22:34:36 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์นี้มีการป้องกันรหัสผ่านไว้ กรุณากรอกรหัสผ่าน 
←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ฮิปโป
ไหเฟิงจิ่วจ้าน
แปรรูปไม้
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x2
x2
x1
x17
x2
x12
x10
x1
x11
x5
x30
x2
x26
x249
x2
x1
x20
x5
x50
x40
x1
x10
x50
x1
x10
x20
x8
x15
x8
x3
x20
x308
x1
x424
x4135
x80
x1
x2
x11
x15
x5
x44
x1
x35
x665
x40
x14
x60
x362
x28
x401
x55
x21
x70
x3
x15
x442
x204
x16
x390
x80
x136
x1
x2
x462
x207
x160
x8
x650
x4
x10
x21
x12
x50
x146
x579
x142
x48
x1729
x882
x264
x713
x115
x205
x980
x700
x897
x1
x1
x806
x15
x100
x15
x173
x160
x30
x50
x120
x100
x16
x16
x110
x45
x10
x22
x512
x61
x63
x132
x40
x5
x25
x20
x1907
x375
x20
x3
x2
x15
x16
x30
x94
x1
x50
x106
x100
x2
x117
x463
x778
x2
x40
x52
x30
x49
x1
x1
x3
x878
x5
x3
x80
x1
x1
x56
x710
x1
โพสต์ 2020-4-8 22:54:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์นี้มีการป้องกันรหัสผ่านไว้ กรุณากรอกรหัสผ่าน 
←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ฮิปโป
ไหเฟิงจิ่วจ้าน
แปรรูปไม้
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x2
x2
x1
x17
x2
x12
x10
x1
x11
x5
x30
x2
x26
x249
x2
x1
x20
x5
x50
x40
x1
x10
x50
x1
x10
x20
x8
x15
x8
x3
x20
x308
x1
x424
x4135
x80
x1
x2
x11
x15
x5
x44
x1
x35
x665
x40
x14
x60
x362
x28
x401
x55
x21
x70
x3
x15
x442
x204
x16
x390
x80
x136
x1
x2
x462
x207
x160
x8
x650
x4
x10
x21
x12
x50
x146
x579
x142
x48
x1729
x882
x264
x713
x115
x205
x980
x700
x897
x1
x1
x806
x15
x100
x15
x173
x160
x30
x50
x120
x100
x16
x16
x110
x45
x10
x22
x512
x61
x63
x132
x40
x5
x25
x20
x1907
x375
x20
x3
x2
x15
x16
x30
x94
x1
x50
x106
x100
x2
x117
x463
x778
x2
x40
x52
x30
x49
x1
x1
x3
x878
x5
x3
x80
x1
x1
x56
x710
x1
โพสต์ 2020-4-9 23:26:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์นี้มีการป้องกันรหัสผ่านไว้ กรุณากรอกรหัสผ่าน 
←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
ฮิปโป
ไหเฟิงจิ่วจ้าน
แปรรูปไม้
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x2
x2
x1
x17
x2
x12
x10
x1
x11
x5
x30
x2
x26
x249
x2
x1
x20
x5
x50
x40
x1
x10
x50
x1
x10
x20
x8
x15
x8
x3
x20
x308
x1
x424
x4135
x80
x1
x2
x11
x15
x5
x44
x1
x35
x665
x40
x14
x60
x362
x28
x401
x55
x21
x70
x3
x15
x442
x204
x16
x390
x80
x136
x1
x2
x462
x207
x160
x8
x650
x4
x10
x21
x12
x50
x146
x579
x142
x48
x1729
x882
x264
x713
x115
x205
x980
x700
x897
x1
x1
x806
x15
x100
x15
x173
x160
x30
x50
x120
x100
x16
x16
x110
x45
x10
x22
x512
x61
x63
x132
x40
x5
x25
x20
x1907
x375
x20