ดู: 189|ตอบกลับ: 3

{ เมืองผิงหยาง } จุดพักม้าถงเปี้ยนชุน

[คัดลอกลิงก์]
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2019-6-21 14:18:37 |โหมดอ่าน
4 u9 N- ^2 }: p" M0 @/ I. j$ y 2 B c5 M9 D9 V! c + h/ N0 q! f; h8 [# g" @* s # N, J7 T& l% r. E+ R : l( K1 g9 g T; n' F * T( s! B6 D, n
5 P6 |9 S- U& n7 n1 r' {


( H5 }( u% w" T: B! }3 R, p) f( e
c& Y' L# {. Q6 c6 U8 r ) W0 W) B1 a$ q# C. R) I14px; list-style-type: none; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;">
, B2 D' i; V1 J- g ; ^2 K' t7 f, m0 W) V3 ]center;">& D6 P1 w& C3 ~( p7 Z5 {2 Q' t- t* c m; y2 x wrap: break-word;">

, |, n' ]- U8 q( I& m, ]( a- {7 M- G3 I/ Z ; d& }/ f2 A% S) @! r ! |' z$ \: O I. I, C1 q/ X/ m, U( H$ B* w/ C Z " @! R* U5 F5 _( S& @1 G1 C2 `

จุดพักม้าถงเปี้ยนชุน
" N: Z7 u! C# }* A' y5 T6 `$ |; F$ x. K4 E ( B4 |& Z3 D+ D 3 `: C: y9 t+ u1 [0 V* N7 L3 g$ @2 c: W- |. i- O 6 q$ ~) z Z+ @& B
. \' p2 ?" Q8 j. [ M 9 F% I( r: A4 [# a6 d2 s2 Z+ L" t! J ( l1 J1 E7 S# N 0 L5 ]2 l) p6 J0 z
' N/ `4 R& |4 ^7 m1 {" S6 a ' J" u2 R9 \3 M K( B! }9 i. sbreak-word;">0 |. ~$ d2 \$ H, |$ y & l- C! a, L7 C; _- N# |7 Nword;">2 V' y* W5 A7 g& H# W ) J" O! a) R+ p7 _" K A0.5em;" size="4" color="#006400">
' h0 G0 |6 L6 M0 H. G * u8 ^7 Y @7 P, l6 A2 A& e4 s break-word;">) S9 ?7 w& o7 ~7 T # x: N5 k) L/ ?/ `9 Yword;">" C0 I Q1 @# _* i6 c, Z9 _- ]. U0 l1 _ 0.5em;" size="4" color="#006400">{ เมืองผิงหยาง }
% b3 V" _( X( q& z - `+ _$ h" U. S$ jsans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word;">' `: b+ N! q7 a- F6 E9 F+ V$ C3 W% { sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word;">
! O2 g0 e9 r+ l$ |, M' I
1 E$ |5 K; k5 F' N1 k 2 |) O+ a% c. ~& e9 l & ]8 n6 x" v: F1 J$ k. B1 w $ b/ S3 v% C6 j0 t: R; t
6 W# o+ r2 \# I2 F. P
2 { N3 G; M" u% l* }8 ilarge;">


2 S( w6 K4 p* c( x- P6 J7 x( ?( v- h6 P5 I ; l o I ?" L4 Z2 d
$ O- F0 @5 @3 L ! F5 Y B/ K) F1 R* n + r. |* h0 G4 I0 u: F

7 C7 k! ~" z% x+ Q/ z$ D5 c( R


【จุดพักม้าถงเปี้ยนชุน】
สำหรับนักเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยอาจจะแค่ต้องการที่พักผ่อนข้ามราตรี
มีทั้งสุราอาหารให้บริการ บทเพลงขับกล่อม รวมไปถึงอาชาให้ผลัดเปลี่ยน
แต่ที่นี่เรายังมีบริการขนส่งและพลขับแบบเหมาเหมา ราคากันเอง
จุดพักม้าถงเปี้ยนชุนสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เติมเต็มความต้องการ
ของเหล่าผู้สัญจรที่เร่งรีบ บริการรถม้าตามศูนย์กระจายทั่วภูมิภาค
มาตราฐานเดียวกันทั้งเครือข่าย ความสะดวกสบายถึงที่หมายปลอดภัย
ชื่อกิจการ : จุดพักม้าถงเปี้ยนชุน
เจ้าของกิจการ : ซัน กว๋อเฉิง
เวลาเปิดทำการ : 24 ชม.
ประเภทร้าน : บริการรถม้าขนส่งมวลชน มีที่พักและสุราอาหาร
#ประทับตราโดย ผิงหยางโหว


% t4 [5 I# s' E& N$ g
! e( Z! _9 g1 U/ y* S. ^# L. E ! L# I9 X7 `* v9 j
2 L# }2 R$ C& Y3 _/ U7 C( P+ u# {; d- B

# o% x0 [* {, q4 y; u; r. C6 G% z
p; |. _" o$ O4 [6 ?4 Q+ y" m % T& K' K2 h; l. y7 V, S# i 0 U V7 Y$ L2 j+ W4 T ' Z* j6 |5 E- M- ~' w# W ' X0 w+ U1 b+ {6 n' _6 x1 y2 Q ' d- Q/ u7 d( T4 W* H: C" S3 ?- h) I! q) }- J / S; w5 c, F3 ]- j0 {% A 8 z, O( b' D$ D& T' A ' }" r4 O2 t/ `% g5 J3 G " z e6 G; J1 M) A ( k$ S+ V; \9 q n7 I- v& A. A, |' }2 t: n . }2 g$ ~% A7 t s% J0 J " ]8 O6 l" ~3 ^7 H9 g 6 q: ]; V$ N/ k+ ^1 t

% }* S8 L/ T2 B% [+ I$ U; [4 V ( Q3 M1 r; ]: c0 M$ U0 t9 T

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 Point +10 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 + 10

ดูบันทึกคะแนน

ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2019-6-21 14:40:02
{ เส้นทางการเดินรถในฮั่น }
เปิดบริการเส้นทางรถ แพท 2.5
** ท่านสามารถเลือกลงกลางทางได้ โดยเขียนโรล ป่านอกเมือง หรือ ทะเลทรายนอกเมืองที่ลง **
9 ]: t: R6 D7 `$ o' }; |8 |( S3 l
สายที่ 1 : ผิงหยาง - เจียงเยี่ย
{ เมืองอู๋จวิ้น }
สถานีเป้าหมาย: จุดพักม้า เมืองเจียงเยี่ย
ราคาต่อเที่ยว: 50 ชั่ง% L! y: g/ g& ?5 n8 w: T
* A- c9 R$ Q: r& j# g5 _, O8 }

0 M# C3 H" o8 z) _สายที่ 2 :
ผิงหยาง - ท่าเจี้ยนเฉิง
{ เมืองอู๋จวิ้น - เมืองเจียงเยี่ย  }
สถานีเป้าหมาย: จุดพักม้า เมืองท่าเจี้ยนเฉิง
ราคาต่อเที่ยว: 50 ชั่ง 300 ตำลึง

' b: l; s7 A/ o! N+ N$ b: n: e; D! [
; m6 `# K" f) S  I  \4 O: m' \" I+ X% B4 T* K
สายที่ 3 : ผิงหยาง - ท่าอวี้หยุน
{ เมืองอู๋จวิ้น - เมืองเจียงเยี่ย }
สถานีเป้าหมาย: จุดพักม้า เมืองท่าอวี้หยุน
ราคาต่อเที่ยว: 50 ชั่ง - 500 ตำลึง

" W* [% ?  i% v) n4 d3 S" `
- @  p. ]* f& f, c
สายที่ 4 : ผิงหยาง - เมืองอวี้ซาง
{ หมู่บ้านลู่เจิ้น }
สถานีเป้าหมาย: จุดพักม้า เมืองอวี้ซาง
ราคาต่อเที่ยว: 60 ชั่ง

4 ~" ?: ]4 H! `7 V& {! _

, m& u* r. E  O8 k
สายที่ 5 : ผิงหยาง - ท่าไฉหรง
{ หมู่บ้านลู่เจิ้น - เมืองอวี้ซาง }
สถานีเป้าหมาย: จุดพักม้า เมืองท่าไฉหรง
ราคาต่อเที่ยว: 65 ชั่ง - 300 ตำลึง
) r9 Z; e9 @3 U# I: P2 r( i
- m+ e9 w: F7 f! y0 g! t

- k0 O# R) j# p1 \$ y. a
สายที่ 6 : ผิงหยาง - ท่าไฉ่ซ่าง
{ หมู่บ้านลู่เจิ้น - เมืองอวี้ซาง }
สถานีเป้าหมาย: จุดพักม้า เมืองท่าไฉ่ซ่าง
ราคาต่อเที่ยว: 65 ชั่ง - 800 ตำลึง

! y2 P- d& {) S1 ~- p! O  C
1 m- F( `7 ]- H4 @0 w3 m8 v& u% T
                               
เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน เพื่อดูภาพขนาดเต็ม
" V) K4 h- b0 D! ]! {- u8 H
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x183
x3
x2
x9
x1
x1
x3
x20
x3
x20
x3
x2
x6

56

กระทู้

627

โพสต์

22หมื่น

เครดิต

เงินชั่ง
61792
เงินตำลึง
10134072
ชื่อเสียง
106169
ความหิว
621

ใบรับรองภาษาฮั่นใบรับรองภาษาละติน

คุณธรรม
4569
ความชั่ว
0
ความโหด
318
ภูตวารี
เลเวล 1

ฮาร์ปี้: แม็กนัส

ของขวัญจาก Admin
pet
โพสต์ 2019-11-11 20:52:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย arttytack เมื่อ 2019-11-11 23:25


 
 @Admin 
, F1 g% l5 i; E8 D: i) J0 E: ^, K( Y! B" h, h

แสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ +8 คุณธรรม +3 ความโหด โพสต์ 2019-11-12 10:45
คุณได้รับความสัมพันธ์กับ เฉียน เฟยหมิง เพิ่มขึ้น 8 โพสต์ 2019-11-12 10:45

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 ชื่อเสียง +35 ความหิว -22 Point +15 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 + 35 -22 + 15

ดูบันทึกคะแนน

6056
←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
เกราะเทพยุทธ์
รูปปั้นเทพีวีนัส
หมวกเกราะเทพยุทธ์
คทาผนึกวารี
ม้าเทพอูซุนสายใย
กระดิ่งสายลม
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x30
x1
x12
x1
x100
x20
x5
x300
x1
x5
x2
x10
x2
x2
x2
x2
x140
x60
x2
x2
x1
x2
x4
x1
x1
x27
x2
x1
x20
x18
x1
x15
x50
x2
x4
x2
x19
x22
x1
x215
x200
x1
x3
x4
x110
x8
x50
x1
x70
x4
x148
x19
x45
x3
x100
x100
x1
x110
x100
x100
x130
x110
x12
x68
x1
x200
x20
x8000
x2
x2
x51
x85
x1
x20
x214
x3
x2000
x16
x1
x658
x189
x1
x12
x16
x18
x5
x8
x10
x15
x10
x34
x1
x4
x1000
x2
x291
x5030
x35
x6889
x9999
x3967
x1670
x100
x10
x10
x25
x12
x6
x1
x10
x1
x119
x1
x15
x1140
x214
x27
x10
x10
x733
x3056
x2
x2
x5
x98
x9006
x14
x708
x140
x462
x130
x272
x16
x4
x1
x819
x9
x24
x2
x3
x260
x145
x54
x4
x2
x105
x1
x20
x9
x30
x100
x45
x1
x1896
x2
x66
x8
x14
x1
x1227
x1365
x9999
x10
x20
x9999
x99
x51
x143
x50
x2698
x157
x120
x220
x77
x11
x1229
x898
x25
x80
x9450
x82
x180
x9999
x9999
x5000
x1170
x7667
x6280
x200
x500
x286
x234
x488
x169
x450
x5
x969
x20
x80
x3368
x89
x23
x18
x7
x6
x25
x1823
x10
x380
x200
x139
x147
x8992
x4358
x1220
x9999
x5430
x162
x168
x9999
x1521
x30
x91
x799
x74
x1414
x280
x9999
x2567
x834
x160
x79
x30
x816
x597
x4
x20
x4986
x1
x47
x1

169

กระทู้

1562

โพสต์

20หมื่น

เครดิต

เงินชั่ง
168101
เงินตำลึง
71340
ชื่อเสียง
63413
ความหิว
147

ป้ายหอบูรพาทำเนียบ(LV4)ป้ายวังหลังใบรับรองภาษาฮั่นใบรับรองภาษาละตินตราสำนักวังน้ำทิพย์ใบรับรองภาษาอังกฤษ

คุณธรรม
6016
ความชั่ว
711
ความโหด
2887
ภูตปริศนา (วัยทารก)
เลเวล 1

เมิ่ง จื่อเหยา

ข้าไม่ได้เตี้ยบนหัวเจ้า
pet
โพสต์ 2020-1-4 00:17:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
[จดหมายบ้าๆจากมารหนึ่งตน]
2 M6 r+ z4 p) g' [1 k6 O9 X
      หลังจากการพักผ่อนในช่วงเช้าผ่านไปจางฝูและซุนเจียงกูถูกพวกชาวบ้านชวนให้ไปดื่มกินฉลองต้อนรับการกลับมาของพวกเขาทั้งสองที่ศาลากลางหมู่บ้าน จนยามถึงไห้งานเลี้ยงจึงได้เลิกลาและแยกย้ายกันกลับไปพักที่บ้านโดยจางฝูก็ไปพักที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านซึ่งยามนี้ได้มีการต่อเติมสร้างห้องเเยกเอาไว้ให้แก่พวกเธอเผื่อเดินทางมาเยี่ยมด้วยเงินสินสอดก่อนหน้าที่จางฝูมอบไว้ให้ และแน่นอนว่าเมื่อหัวโดนหมอนจางฝูนั้นก็หลับไปเป็นตายไปเลยเพนราะความเหนื่อยและเพลียจากงานเลี้ยงและเด็กน้อยในท้องที่คลายรับรู้ว่าภายนอกมีงานเลี้ยงจึงทั้งชกทั้งถีบจนท้องนางระบมไปหมด สุดท้ายก็เป็นซุนเจียงที่ช่วยผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับหญิงสาวจนเรียบร้อยก่อนเขาจึงค่อยเขานอนตามหลังไป

7 }3 W: }0 G& k: o2 K/ w
     หลับสนิทราวคนตาย เมื่อจางฝุนั้นลืมตาขึ้นมาอีกทีกลับพบว่ายามนี้นั้นมันเช้าแล้ว หลังจากที่เมื่อคืนเธอกะว่าจะเอนหลังพักเสียหน่อยแต่กลับหลับไปตั้งแต่เมื่อใดก้ไม่ทราบและเมื่อก้มดูเสื้อผ้าก้พบว่ามันถูกเปลี่ยนแล้ว ส่วนคนที่เปลี่ยนให้ก้คงไปพ้นสามีหัวเขียวของเธอที่ยามนี้ยังคงนอนหลับตาพริ้มอยู่เคียงข้างเธอนั้นเอง
. E) Q. ~' n# W
1 y  m2 A; }% r6 y. m0 Q) x

8 W/ Q$ |+ E0 Q. t  r# z  X6 v) B      ‘ช่างเป็นสามีที่น่ารักเสียจริง’จางฝูขบคิดขึ้นในใจพร้อมยิ้มออกมาก่อนใบหน้านวลของนางจะค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆและจรดปลายจมูกหอมไปที่แก้มสากของคนหลับอย่างแผ่วเบาก่อนที่นางนั้นจะยันตัวลุกขึ้นมานั่งและบิดกายไล่ความเมื่อยล้าออกจนกระดูกลั่นดังกร็อบแกร็บไปหมด “ฟู่ววว…”
; S' g7 o( j' d; p$ u3 M) [6 u: C6 S  s. S# Q: B2 h+ @( z
; q# O9 ^$ z$ }( y. }, u: L

# H' Y% S4 z- E2 c" C6 ]& ^7 p                               
เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน เพื่อดูภาพขนาดเต็ม

) ^$ Q2 q3 M4 E2 X
( B1 W8 C0 ], r- q) a, Q
     ระหว่างที่จางฝูนั้นกำลังนั่งมองซ้ายทีขวาทีอย่างไม่รู้จะทำอะไรดีเพราะนี้มันยังเช้ามากและที่ด้านนอกก็ยังไม่ได้ยินเสียงใครตื่นเลย หรือตื่นแล้วเเต่ไปด้านนอกรึป่าวเธอก็ไม่รู้ แต่จู่ก็มีลูกไฟสีแดงดวงเล็กลอยผ่านหน้าต่างเข้ามายังด้านในห้องที่เธอพักอยู่พร้อมกับลอยมาหยุดอยู่ที่เบื้องหน้าเธอสร้างความตกตะลึงแก่จางฝูเป็นอย่างมากก่อนที่ลูกไฟลูกเล็กนั้นจะค่อยดับมอดไปกลายเป้นแผ่นไม้ไผ่เล็กร่วงตกลงมาบนตักของเธอที่มีอักษรเขียนจ่าด้านหน้าชื่อของคนส่ง ‘ซางเค่อ’
0 a4 y% u- C. Y: F, x
6 \5 J+ ~9 x$ F" ]
5 `: a! p0 o4 z7 i
       “หมอนั้นมีเรื่องอะไรถึงขั้นส่งจดดหมายมานะ”จางฝูกล่าวออกมาพร้อมกับหยิบเอาแผ่นไม้ไผ่นนั้นมาเปิดดูก่อนเห็นว่าที่หน้าเเรกนั้นเจ้ามารไฟนั้นกลับเขียนบอกว่าให้เธออ่านจดหมายเพียงคนเดียว จางฝูหันไปมองซุนเจียงที่ยังคงนอนหลับอยู่ด้านข้าง ‘แบบนี้เรียกอ่านคนเดียวไหมนะ ช่างเถอะ’ เธอส่ายหน้าก่อนจะเปิดม้วนไม้ไผ่แผ่นต่อไปอ่าน แต่พอเริ่มอ่านไปได้เพียงบรรทัดแรกก็ทำเอาจางฝูนั้นถึงกับคิ้วกระตุกรู้สึกอยากเผ่นกระโหลกเจ้ามารไฟตนนี้ขึ้นมาตงิดๆ: l: u3 f9 x* n" m
; }) G* ?/ Z) d9 ]4 \( B
8 ]" O. W( G) `6 O5 W  H$ A* |
" x/ t- L5 [$ z

0 ~: g1 I8 q$ [8 k5 f+ F" H
สวัสดีแม่นางจางฝู ข้าเองวางเค่อ เจ้าคงตกใจหน่อยที่เจอลูกไฟลอยมา มันเป็นการส่งจดหมายในแบบของข้าทำใจให้ชินสะนะ เข้า
เรื่องเลยแล้วกันคืองี้นะ เจ้าคงรู้ว่าตัวข้าชอบใจเจ้าไม่น้อย ก่อนหน้านี้ข้าไปเจอสถานที่ดีๆวิวงามๆ บรรยากาศอีกน่าสร้างช่วงเวลา
จดจำมา เลยอยากชวนเจ้ามานอนชบชมบรรยากาศร่วมกันเสียหน่อย ถ้าเจ้าสนใจ
0 ~% s9 ?, Y% T0 r7 R7 @9 s7 {" k/ _+ ~2 {! ~, p
     ข้ารู้ว่าเจ้าท้องอยู่ ข้าไม่บังคับแต่อยากชวนเจ้ามานั่งเล่นตั้งวงร่วมสร้างความหฤหรรษ์ด้วยกันบนหลังคาตำหนักเย็นในวังนี่วิวดีสุด
ยอด รับรองเลยว่าจะไม่ถูกจับได้แน่นอน ที่นี่ลมเย็นวิวดี ไม่ค่อยมีทหารลาดตะเวณ: b$ i8 y( B3 V" |6 i! R

/ |' K$ q- J3 G0 H/ _' t, h* U     ฟังดูบ้าแต่ถ้าลองมาเจ้าอาจติดใจ ส่วนวิธีเข้าไปข้าว่าจะปลอมตัวไปเป็นคนส่งของทุกเช้าเข้าวัง แล้วแอบๆ ไปด้านท้ายสุดของวัง แค่
ลองชวนเผื่อว่าเจ้าสนใจ ก็เขียนนัดตอบกลับมาในจดหมายนี้แล้วโยนมันเข้ากองไฟมาเลย มันจะลอยมาหาข้าเอง’
% z$ q7 z) R- o
   
: K# P0 x8 }5 V1 ^1 {     “หลังคาวังตำหนักเย็น ไม่มีที่อื่นให้เจ้าขึ้นไปนั่งเล่นแล้วเรอะ”จางฝูหลังจากที่อ่านจดหมายที่ซางเค่อส่งมาแล้วก็ได้แต่ยกมือกุมขมับอย่างปวดหัว แต่ถ้าหากวิวมันสวยดีจริงๆอย่างที่อีกฝ่ายว่ามันก้น่าลองไปดู แต่ตำหนักเย็นเชียวนะ กลัวก็เเต่จะโดนลากมาบั่นคอ แม้เธอจะพอมีเส้นอยู่บ้างก็เถอะ จางฝูหันมองสามีที่ยังคงหลับสนิทอยู่ก่อนเะอนั้นจะลุกจากเตียงเดินไปที่โต๊ะและหยิบเอาพูกกันจุ่มลงหมึกน้ำพกพาเขียนตอบซางเค่อไปในแผ่นไม่ไผ่นั้น
% D" Q1 H9 Z! X0 G4 U6 v: ?1 D$ C  I$ h. L* j5 V+ |
( @! Z. W5 k, h5 y9 F
   ‘หลังคาตำหนักเย็นไม่มีที่ดีกว่านี่แล้วหรือ เจ้าเป็นมารหนีได้แล้วข้าเล่า ข้าเป็นมนุษย์นะแถบท้องโย้เอาป่านนี้แม้จะสนใจไปชมวิว
ดีๆที่เจ้าว่าก็เถอะ เอางี้อีกสองสามวันข้าจะเดินทางไปฉางอันค่อยคุยเรื่องนั้นอีกที หรือถ้ายังไงอาจรอข้าคลอดก่อนนั้นน่าจะดีกว่า
ข้าห่วงลูกข้ามากกว่าตอนนี้’
3 s/ v2 [. x% x) Q3 Q
    ! Y" X& K3 p* ^- j3 v) g! m
     จางฝูงวางพูกันในมือลงก่อนที่นางจะม้วนแผ่นไม้ไผ่นั้นเก็บเจ้าเสื้อแล้วลุกเดินไปหยิบเอาเสื้อคลุมมาสวมทับแล้วเดินออกจากห้องนอนมุ่งไปยังส่วนที่เป็นครัวเพื่อจุดไฟเผาเจ้าจดหมายนี่ และโชคดีดูเหมือนพ่อสามีเธอจะตื่นแล้วและจุดไฟต้มน้ำเอาไว้ จางฝูไม่รอชาโยนจดหมายไม้ไผ่นั้นเข้ากองไฟไปก่อนที่มันจะค่อยถูกเผาไหม้ไปจนหมดและได้แต่หวังว่ามันจะถูกส่งไปจริงๆอย่างที่เธอคิด
! e5 w' J) K5 b5 H
# I2 s& X% |# Q& V" i* L" W

& M2 ?  |% A. ^: a% v9 `     “หวังว่าจะไปถึงนะ”จางฝูเอ่ยพึมพัมก่อนที่ตัวเธอนั้นจะเดินย้อยกลับเข้าไปยังด้านในตัวบ้านแล้วตรงไปยังห้องนอนของเธอกับสามีก่อนพบว่าซุนเจียงตื่นแล้วและกำลังนั่งทำหน้างัวเงียอยู่ที่เตียง4 O8 B3 I# \) A% ~, q7 d* b6 s

% p1 r5 C* u9 X

' c. |& l$ x( C" Z+ `     “ไปไหนมาอาฝู”เสียงอู้อี้ของอีกฝ่ายทำจางฝูยิ้มขำออกก่อนที่เธอจะเดินไปทรุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงแล้วยื่นหน้าไปหอมแก้มสามีฟอดใหญ่แล้วกล่าวตอบออกมา
8 P4 D# o2 q5 Z/ ~, x# c6 y' {$ z& ?8 [# ^1 d: Y

, C; m4 P" u9 k    “ไปห้องน้ำมา”เธอกล่าวพร้อมกับยิ้มบางออกมาก่อนที่เธอนั้นจะดันร่างของสามีให้ลุกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมออกเดินทางต่อ แม้มันจะดูไปเร็วมาเร็วแต่นั้นก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ เธอท้องแก่แล้วอย่างไรก็ต้องรีบกลับบ้านหากว่ามาปวดท้องคลอดกลางทางจะลำบากเอา" O' R0 _5 |: l1 i1 `
6 a- h  K, H: O9 u- F1 w2 H
7 }+ }8 n: X- g. v" k% z9 m* T
     หลังจากที่ล่ำลาบิดาแล้วจางฝูและซุนเจียงก็เดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าย้อนกลับไปยังเมืองผิงหยางกะว่าจะนั่งรถม้ากลับไปยังฉางอันแต่คราเมื่อมาถึงแล้วกลับมีอันให้เธอต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางเมื่อการเดินทางไปฉางอันในแถบเจียงหนานนั้นมีแต่เส้นทางเรือ และการไปนั้นต้องไปขึ้นเรือที่เมืองท่าเหอผิงที่อยู่ห่างไปไม่มากนี่เสียอย่างนั้น; C! p0 L3 ~4 [8 \1 y

  J9 g4 G& m% B# s1 v* D5 O
& r4 d7 ~7 n9 e% _$ B: q
      “เอาน่าอาฝูเมืองท่าอยู่ใกล้ๆนี่เอง ตอนนี้เราไปหาอะไรอร่อยนั่งทานกันก่อนดีรึไม่นี่ก้จวนจะเที่ยงวันแล้ว”ซุนเจียงกล่าวออกมาเมื่อเห็นใบหน้าบึงตึงของฮูหยินที่ยืนกอดปีกประประหลาดนั้นไว้แน่หลังจากที่เมื่อครู่นางเผลอไปโดนกลไกมันจนมันสะบัดปีดตีหน้านางไปทีระหว่างที่กำลังยืนอ่านป้ายเส้นทางที่จุดพักม้าของเมืองผิงหยาง
) T' _9 C7 M/ w' T& |* h
( d- F. `: U* k& o: u: C( _) I

! z$ S+ D) i6 M4 b5 m  w       “ข้ากำลังพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเองให้เย็นอยู่”จางฝฝูกล่าวออกมาริมฝีปากสีระเรื่อเบะจนคว่ำงอจากเรื่องต่างๆที่ประดังเข้ามาและอาการเจ็บจากโดนปีกบ้านนี้ตีหน้า "เอาบะหมี่สักชามก็ดี"- I. L% P- k" K

1 K" c) f7 M% \6 |) l

4 H) o, r, k2 q, ~' P@Admin ; E7 ]& L, T, ^" w/ ~

2 N- _6 t3 J& b% Z+ E
  h$ }; J  i  K# H

แสดงความคิดเห็น

คุณได้รับ --15 คุณธรรม +15 ความชั่ว +8 ความโหด โพสต์ 2020-1-4 00:56
คุณได้รับ +33 ความชั่ว โพสต์ 2020-1-4 00:32

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 1เงินชั่ง +10 เงินตำลึง +500 ชื่อเสียง +25 ความหิว -14 Point +5 ย่อ เหตุผล
Admin + 10 + 500 + 25 -14 + 5

ดูบันทึกคะแนน

โดนทิ้งในหุบเขา
←อุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่→
รูปปั้นเทพีเวสต้า
เคล็ดวิชาวารีสิ้นขั้นสูง
ชุดวังน้ำทิพย์
ผ้าคลุมวารี
ตัวเบาขั้นสูง
กงจักรไท่หยาง
แส้จิ่วเทียน
ปราณคลุมวารี
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x3
x1
x3
x5
x7
x10
x1
x5
x1
x1
x1
x1
x1
x30
x30
x30
x30
x30
x30
x1
x2
x5
x3
x4
x160
x1
x18
x200
x240
x100
x1
x140
x5
x177
x800
x2
x17
x80
x75
x50
x592
x196
x3
x9
x4
x160
x1
x400
x3
x3
x600
x600
x200
x90
x30
x240
x3
x50
x600
x399
x200
x5
x400
x1200
x75
x7
x30
x600
x5
x100
x1185
x2
x200
x200
x4
x600
x40
x3
x20
x60
x36
x4
x250
x19
x600
x32
x56
x200
x100
x800
x3
x551
x727
x200
x16
x200
x21
x600
x1
x1000
x400
x850
x30
x600
x51
x5
x5
x31
x400
x74
x1
x5
x1676
x1
x3
x640
x1455
x86
x1307
x3
x5
x6
x90
x2
x133
x1
x1
x3
x1
x4
x225
x2
x2
x136
x290
x115
x1
x30
x30
x2
x49
x5
x741
x410
x1500
x132
x218
x481
x340
x320
x470
x215
x99
x125
x450
x30
x111
x380
x728
x1
x23
x552
x5
x388
x106
x366
x275
x520
x1225
x127
x67
x738
x460
x4
x2
x598
x462
x400
x158
x8409
x1497
x400
x289
x47
x42
x17
x69
x19
x326
x870
x6
x1764
x810
x340
x1
x4
x66
x1
x9
x138
x247
x668
x3835
x73
x12
x166
x1
x446
x140
x2400
x8
x327
x630
x500
x36
x2
x3
x340
x5
x40
x141
x2
x1500
x546
x1460
x730
x108
x195
x107
x9
x82
x282
x7
x38
x3
x2
x7
x157
x5
x10
x15
x4
x147
x263
x500
x2
x51
x277
x7
x158
x227
x5077
x702
x248
x8
x59
x2
x2
x1210
x1796
x490