{ 二十三 } คู่มือการสร้างพรรค (กิลด์)

[คัดลอกลิงก์]
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2018-11-9 20:06:20 |โหมดอ่าน
{ คู่มือ การสร้างชุมนุม (กิลด์) }


กิลด์ หรือในคอมมูนิตี้จะเรียกว่า "ชุมนุม" เป็นที่รวมตัว พบปะของผู้เล่น ภายในเขตพื้นที่กิลด์จะมีประชากร
เพียงผู้เล่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะมีเพียง 2 กิลด์ที่มี NPC ก็คือ "หอผานถาวฮุ่ย" และ "กลุ่มซางอิน"

แต่ ชุมนุมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กิลด์ (เปิดแล้ว) และ กองโจร ที่ต้องไปตั้งกับหุบเขาปีศาจ (รอเควสปลดล็อก)
ขั้นตอนการสร้างชุมนุมชาวฮั่น
 • หัวหน้าชุมนุม จะต้องมีคุณสมบัติ: ชื่อเสียง 10,000 แต้ม / ป้ายชุมนุม (ไอเท็มป้ายรับรองสำหรับใช้ในการก่อตั้งชุมนุม สามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆ หรือ โปรโมชั่นตามช่วงต่างๆ ) / เงินทุนก่อตั้ง: 100,000 ชั่ง / สมาชิกเริ่มต้น 2 คน
 • เขียนโรลเพลย์ที่ "จวนที่ทำการเมืองฉางอัน" ติดต่อผู้ว่าฉางอัน "ขอจัดตั้งชุมนุมยุทธจักร"
 • เขียนโรลเลือกพื้นที่กิลด์ ตามภูมิภาคต่างๆ { สามารถดูพื้นที่ได้จากในแผนที่ สัญลักษณ์ (คลิก) }
 • เขียนโรลอิสระในการเขียนข้อมูลบันทึกลงบนม้วนไม้ไผ่ (หากแพทซ์กระดาษเสร็จสิ้น เปลี่ยนเป็นกระดาษ)
 • เขียนโรลรับแผนที่และเอกสารประทับตราทางการขั้นตอนการสร้างชุมนุมชาวโรมัน
 • หัวหน้าชุมนุม จะต้องมีคุณสมบัติ: ชื่อเสียง 10,000 แต้ม / ป้ายชุมนุม (ไอเท็มป้ายรับรองสำหรับใช้ในการก่อตั้งชุมนุม สามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆ หรือ โปรโมชั่นตามช่วงต่างๆ ) / เงินทุนก่อตั้ง: 10,000 เหรียญดีนาเรียส / สมาชิกเริ่มต้น 2 คน
 • เขียนโรลเพลย์ที่ "สถานทูตต้าฮั่นในกรุงโรม" ติดต่อตัวแทนทูตที่ได้รับแต่งตั้งจากฮ่องเต้ฮั่น "ขอจัดตั้งชุมนุม"
 • เขียนโรลเลือกพื้นที่กิลด์ ตามภูมิภาคต่างๆ { สามารถดูพื้นที่ได้จากในแผนที่ สัญลักษณ์ (คลิก) }
 • เขียนโรลอิสระในการเขียนข้อมูลบันทึกลงบนกระดาษปาปิรุส (หากมีกระดาษฮั่นจะใช้กระดาษฮั่นแทน)
 • เขียนโรลรับแผนที่และเอกสารประทับตราทางการ{ แบบฟอร์มก่อตั้งชุมนุม }
ชื่อหัวหน้าชุมนุม:
ชื่อรองหัวหน้าชุมนุม:
สมาชิกชุมนุมเริ่มต้น: (สมาชิกเริ่มต้นต้องมี 2 คน)
พื้นที่ตั้งชุมนุม: ใส่ภูมิภาค


ตราประจำกิลด์: ขนาด 50x50 px นามสกุล png

รายละเอียดชุมนุม:
วัตถุประสงค์ชุมนุม:
กฎชุมนุม: อย่างต่ำ 4 ข้อ


{ ระเบียบทางการ }
(1) ชุมนุมของท่านจะไม่ก่อกวน หรือ สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง
(2) ไม่เป็นชุมนุมที่ซ่องสุมผู้คน กระทำในทางชั่วร้าย
(3) หากท่านฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อใดข้อหนึ่งและทางการรู้เข้า จะเข้ายึดทรัพย์สินและพื้นที่ดังกล่าว ปิดตัวชุมนุม
หากท่านยอมรับในระเบียบ โปรดประทับตราลายนิ้วมือด้านล่าง
( ใส่ภาพลายนิ้วมือ นิ้วหัวแม่มือตัวละครที่นี่ | วาดหรือหาจากในเน็ตได้นะคะ ใช้เป็นลายนิ้วมือตัวละครตลอดไป)


ข้อมูลชุมนุมแต่ละระดับ

การก่อสร้างแต่ละสถานที่ (ชาวฮั่น) : ใช้ 8,000 ชั่ง / ไม้ 8,000 ท่อน / ก้อนอิฐ 8,000 ก้อน / ผ้าไหม 5,000 ผืน / ไม้ไผ่ 5,000 อัน
การก่อสร้างแต่ละสถานที่ (ชาวโรมัน) : ใช้ 1,000 เหรียญดีนาเรียส / ไม้ 8,000 ท่อน / ก้อนอิฐ 8,000 ก้อน / ผ้าไหม 5,000 ผืน / ไม้ไผ่ 5,000 อัน
ระดับที่ 1 :
           (1) รับสมาชิกชุมนุมได้ไม่เกิน 10 คน
           (2) สามารถสร้างสถานที่ภายในชุมนุมได้ 4 สถานที่ ได้แก่ : ประตูหลัก | ล้านกว้าง | ห้องโถงกลาง / กระโจมที่พัก 2 กระโจม


ระดับที่ 2 :
เงื่อนไขการเลื่อนระดับ (ฮั่น) : ชื่อเสียงหัวหน้าชุมนุม 100,000 แต้ม / เงินเลื่อนระดับ 30,000 ชั่ง
เงื่อนไขการเลื่อนระดับ (โรมัน) : ชื่อเสียงหัวหน้าชุมนุม 100,000 แต้ม / เงินเลื่อนระดับ 3,000 เหรียญดีนาเรียส
           (1) รับสมาชิกชุมนุมได้ไม่เกิน 30 คน
           (2) สามารถสร้างสถานที่ดังต่อไปนี้ได้ : ลานฝึกยุทธ์ / หอประชุม / หอตำรา /
               อาคารที่พักขนาดกลาง 2 อาคาร / ลานหุ่นไม้ / คอกสัตว์เลี้ยง / คลังสมบัติ / โรงทาน /  สถานที่อิสระ 1 สถานที่
           (3) สร้าง NPC ประจำกิลด์ได้ 1 คนระดับที่ 3 :
เงื่อนไขการเลื่อนระดับ (ฮั่น) : ชื่อเสียงชุมนุม 500,000 แต้ม / เงินเลื่อนระดับ 100,000 ชั่ง
เงื่อนไขการเลื่อนระดับ (โรมัน) : ชื่อเสียงหัวหน้าชุมนุม 500,000 แต้ม / เงินเลื่อนระดับ 10,000 เหรียญดีนาเรียส
           (1) รับสมาชิกชุมนุมได้ไม่เกิน 50 คน
           (2) สามารถสร้างสถานที่ดังต่อไปนี้ได้ : ห้องทำสมาธิ / สถานที่อิสระ 5 สถานที่ / อาคารที่พักหลังใหญ่ 2 อาคาร / หอฝึก
           (3) สร้าง NPC ประจำกิลด์เพิ่มได้อีก 2 คน


ระดับที่ 4 :
เงื่อนไขการเลื่อนระดับ (ฮั่น) : ชื่อเสียงชุมนุม 1,000,000 แต้ม / เงินเลื่อนระดับ 800,000 ชั่ง
เงื่อนไขการเลื่อนระดับ (โรมัน) : ชื่อเสียงหัวหน้าชุมนุม 1,000,000 แต้ม / เงินเลื่อนระดับ 80,000 เหรียญดีนาเรียส
           (1) รับสมาชิกชุมนุมได้ไม่เกิน 80 คน
           (2) สามารถสร้างสถานที่ดังต่อไปนี้ได้ : สถานที่อิสระ 5 สถานที่ / อาคารที่พักหลังใหญ่เพิ่ม 2 อาคาร / อาคารพักหลังเล็กเพิ่ม 2 อาคาร / โรงเพาะ ไหม / ไร่ผักผลไม้ 1 ไร่ / ห้องบรรจุหีบเย็นสำริด /  คลังสมบัติแห่งที่สอง (เพิ่มช่องความจุไอดีกิลด์) / ลานหินจำลอง / ( รออัพเดทอีก 2 สถานที่ )
           (3) { แลกชื่อเสียง 500,000 แต้ม (หัก) | เงินค่าตั้งสาขาชุมนุม 1 สาขา: 500,000 ชั่ง | มีสมาชิกไม่มีตำแหน่งในชุมนุมหลัก เป็น หัวหน้าสาขาชุมนุม } สามารถตั้งสาขาชุมนุม ได้ 1 แห่ง
           เพิ่มเติม: หากตั้งสาขาในแดนตะวันตก ค่าทำหนังสืออนุญาตผ่านทางก่อตั้งถิ่นฐาน 100,000 ชั่ง
           (4) สร้าง NPC ประจำกิลด์เพิ่มได้อีก 2 คน


ระดับที่ 5 :
เงื่อนไขการเลื่อนระดับ (ฮั่น) : ชื่อเสียงชุมนุม 5,000,000 แต้ม / เงินเลื่อนระดับ 3,000,000 ชั่ง
เงื่อนไขการเลื่อนระดับ (โรมัน) : ชื่อเสียงหัวหน้าชุมนุม 5,000,000 แต้ม / เงินเลื่อนระดับ 300,000 เหรียญดีนาเรียส

** ทั้งฮั่นและโรมันจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างจำเป็นก่อน **
เงื่อนไขสิ่งปลูกสร้างการเลื่อนระดับ : จะต้องมีสิ่งก่อสร้างต่อไปนี้ด้วยขนาดชุมนุมเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้น; ประตูหลัก , ลานกว้าง , อาคารพักหลังใหญ่อย่างน้อย 1 อาคาร , อาคารพักหลังเล็กอย่างน้อย 1 อาคาร , และ โรงทาน ถูกใช้งาน โรงทาน อย่างน้อย 2 ครั้ง (2 โรล)
           (1) รับสมาชิกชุมนุมได้ไม่เกิน 120 คน
           (2) สามารถสร้างสถานที่ดังต่อไปนี้ได้ : สถานที่อิสระ 5 สถานที่ / อาคารที่พักหลังใหญ่เพิ่ม 2 อาคาร / อาคารพักหลังเล็กเพิ่ม 2 อาคาร / คลังสมบัติแห่งที่สาม (เพิ่มช่องความจุไอดีกิลด์) / โกดังเกลือ / ประตูพอร์ทัลวารี /
           (4) สร้าง NPC ประจำกิลด์เพิ่มได้อีก 3 คน


หมายเหตุ: หากออกจากชุมนุม จะต้องรอดีเลย์ 1 เดือน ถึงสามารถเข้าชุมนุมอื่นได้
        
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2018-12-27 22:46:53

คำอธิบายเอฟเฟคแต่ละสถานที่:
 • ประตูหลัก - ไม่มีเอฟเฟค
 • ลานกว้าง - ไม่มีเอฟเฟค
 • ห้องโถงกลาง - ( เขียนโรลเพลย์เพื่อโอนชื่อเสียงของตนเองให้กับกิลด์ แจ้งจำนวนแต้มชื่อเสียงที่จะโอน สูงสุดต่อคน(ต่อวัน) 10000 แต้ม )
 • ลานฝึกยุทธ์ - สามารถเขียนโรลเพลย์ 15000 ไบต์ จะได้รับ ค่าบู๊ +2 ต่อวัน
 • หอประชุม - สถานที่จ้าง NPC ประจำกิลด์ ยิ่งมีระดับสูง จะสามารถจ้าง NPC ได้มากขึ้น (สร้าง NPC ประจำกิลด์)
 • หอตำรา - สามารถคัดลอกไอเท็มตำรา ได้ฉบับคัดลอก 1 เล่ม โดยไม่ต้องใช้ไอเท็มใดๆ เพราะใช้ของในห้อง (ไม่เกี่ยวกับตำราวรยุทธ์ ตัวเบา กำลังภายในนะคะ) (สัปดาห์ละครั้ง)
 • ลานหุ่นไม้ - สามารถเพิ่มความแรงของวรยุทธ์ จาก วรยุทธ์ธรรมดาเป็นวรยุทธ์ขั้นสูง เพิ่มสเตตัสพื้นฐานอาวุธนั่นเอง ตัวอย่าง สองมือพันตู ก็จะเปลี่ยนเป็น สองมือพันตูขั้นสูง (โรลฝึก 15000+ ไบต์ ไม่มีโรลใดๆ มาเกี่ยวข้อง) (ไม่เกี่ยวกับวิชาโรมัน)
 • คลังสมบัติ & คอกสัตว์เลี้ยง - เมื่อก่อสร้างสำเร็จทั้งสองสิ่ง ต้องสร้างครบก่อนนะคะ หัวหน้ากิลด์จะได้รับรหัสไอดีคลังเก็บสมับัติประจำกิลด์ พื้นที่ 1,000,000 ช่อง
 • ห้องทำสมาธิ  - เอฟ (1) เขียนโรลฝึกลมปราณหรือทบทวนลมปราณ จะได้รับพลังแฝง +2 ต่อวัน ( 15000 ไบต์ ) /
  เอฟ (2) ฝึกลมปราณในห้องทำสมาธิ จะได้รับการลดระยะเวลาลงครึ่งนึง (ต้องฝึกห้องนี้จนสำเร็จขั้นนั้น) (โรลฝึก 17000+ ไบต์)
  เอฟ (3) ฝึกลมปราณ เพื่อพัฒนาฝีมือ เพิ่มความแรงของกำลังภายใน จาก กำลังภายในธรรมดาเป็นกำลังภายในขั้นสูง เพิ่มสเตตัสพื้นฐานกำลังภายใน (โรลฝึก 15000+ ไบต์ ไม่มีโรลใดๆ มาเกี่ยวข้อง) (ไม่เกี่ยวกับวิชาโรมัน)
  ( ค่าอัพเกรด ขุดสร้างน้ำตกภายในห้อง - 15,000 ชั่ง - 3000 ไม้ - 20,000 ก้อนหิน - 3000 ก้อนอิฐ) เอฟอัพเกรด: สามารถฝึกวิชาประเภท ฝึก น้ำตก / น้ำ ที่ต้องใช้น้ำในการช่วยฝึก อาทิ บางวิชาต้องนั่งสมาธิท่ามกลางน้ำตกที่ตกลงมากระทบตัวเรา )
 • หอฝึก - เขียนโรลเพลย์ฝึกวรยุทธ์ ภายใน หอฝึก จะได้รับการลดระยะเวลาฝึกวรยุทธ์ลงครึ่งนึง (ไม่เกี่ยวกับวิชาโรมัน)
  (ต้องฝึกในหอจนสำเร็จขั้นนั้น) (โรลฝึก 17000+) ตัวอย่าง ขั้นที่ 1 (8วัน) ก็จะเหลือ (4วัน)
  ( ค่าอัพเกรด ขุดสร้างน้ำตกภายในห้อง - 15,000 ชั่ง - 3000 ไม้ - 20,000 ก้อนหิน - 3000 ก้อนอิฐ) เอฟอัพเกรด: สามารถฝึกวิชาประเภท ฝึก น้ำตก / น้ำ ที่ต้องใช้น้ำในการช่วยฝึก อาทิ บางวิชาต้องนั่งสมาธิท่ามกลางน้ำตกที่ตกลงมากระทบตัวเรา )
 • ลานหิน - ลานที่เต็มไปด้วยก้อนหินบดรวมเป็นแท่งขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านกว่าพันแท่ง วางเป็นรากฐานค่ายกลพื้นฐานอย่างค่ายกลงูยาวของกองทัพ เพื่อให้ผู้ฝึกกระโดดฝึกชำนาญใช้ตัวเบาบนแท่งหินเหล่านี้และมีพื้นที่สำหรับนั่งสมาธิโคจรปราณ สามารถเพิ่มความคล่องแคล่ว ว่องไว ให้มีความชำนาญในการใช้ตัวเบามากยิ่งขึ้น พัฒนาความสามารถตัวเบาเป็นขั้นสูง เพิ่มสเตตัสตัวเบาเพิ่มขึ้นนั่นเอง และ ลดระยะเวลาการฝึกตัวเบาลงได้ 3 วัน ตัวอย่าง ฝึก 7 วันก็จะเหลือการฝึก 4 วัน (โรลฝึก 15000+ ไบต์ ไม่มีโรลใดๆ มาเกี่ยวข้อง)
  วัตถุดิบเสริม: ก้อนหินเพิ่ม 30,000 ก้อนเพื่อมาบดกัน ( วัตถุดิบเสริมนำไปรวมวัตถุดิบหลักในการสร้าง ส่งพร้อมกันเลย )
 • โรงทาน - สถานที่ทำทานคนยากไร้ที่เดินทางผ่านมาในบริเวณรอบข้างชุมนุม เมื่อท่านสร้างโรงทานแล้วจะสามารถเชิญพวกเขาเข้ามาในโรงทานเพื่อทำอาหารแจกจ่ายผู้คน ให้ที่พักพวกเขาหนึ่งคืนก่อนพวกเขาจะเดินทางต่อไป ( ลิมิต กระสอบข้าวเต็มยุ้งฉางโรงทาน เพียง 10,000 กระสอบเท่านั้น )
  เอฟเฟค1 (จะใช้ได้ต่อเมื่อท่านจ้าง NPC ดูแลโรงทานแล้วเท่านั้น หากสิทธิ์ NPC โควต้าเต็มให้โยกย้าย): เขียนโรลเพลย์เชิญคนยากไร้เข้ามาในโรงทาน เพื่อแบ่งปันสิ่งของและทำอาหารให้พวกเขา 15,000 ไบต์ (ใช้สิทธิ์ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อคน) (ก็คือการ โอนชื่อเสียงกิลด์ ครั้งละ 100,000 แต้ม)
  ** ใช้เอฟเฟค 1 จำเป็นต้องมีกระสอบข้าวในโรงทานตามจำนวน ( ทุกครั้งที่โรลแจกจ่ายอาหารแก่คนยากไร้เพื่อเปลี่ยนชื่อเสียงส่วนตัวเป็นชื่อเสียงชุมนุม จะสูญเสียกระสอบข้าว 5,000 กระสอบ ) **
  เอฟเฟค2: เขียนโรลทำความสะอาดโรงทานประจำวัน 18,000 ไบต์ ( ได้รับ 6 Point - 222 ชื่อเสียงส่วนตัว )
  วัตถุดิบก่อสร้างโรงทาน: ชุมนุมมีระดับ 2 ขึ้นไปหรือเท่ากับ - ไม้ 50,000 ท่อน - ก้อนอิฐ 8,000 ก้อน - ผ้าไหม 15,000 พับ - ก้อนหิน 7,500 ก้อน
 • โรงเพาะไหม - สถานที่เพาะพันธุ์หนอนไหมเพื่อทะนุถนอมเลี้ยงดูอย่างดี เก็บไว้ขายให้กับหมอต่างๆ เพื่อทำยาหรือนำไปทำด้ายในอนาคต รวมไปถึงทำอาหาร โดยช่างทอเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ ช่างทอผ้าจะมีวัตถุดิบให้เก็บเพิ่มมา 2 ชนิดอันประกอบด้วย { หนอนไหม และ ใบหม่อน } ช่างทอผ้าจะต้องมีกิลด์อยู่ เพื่อขอให้หัวหน้ากิลด์สร้าง { โรงเพาะไหม } พื้นที่เพาะไหมจะเป็นพื้นที่กลางแจ้ง ปลูกต้นหม่อมไว้มากมาย เมื่อท่านสร้างโรงเพาะไหม
  เอฟเฟคโรงเพาะไหม: ทุกวันอาทิตย์ ท่านสามารถเขียนโรลเพลย์เก็บตัวไหมได้ สุ่ม 50-100 ตัวที่จะได้รับ / ใบหม่อน สุ่ม 100-500 ใบที่จะได้รับ วัตถุดิบก่อสร้างโรงเพาะไหม: กิลด์ระดับ 4 / ดินเหนียว 30,000 / ก้อนหิน 500,000 ก้อน / อิฐ 8,000 ก้อน / ท่อนไม้ 10,000 ท่อน / ไม้ไผ่ 5,000 อัน และ ( เงินเพาะต้นหม่อน 1 ไร่ 30,000 ชั่ง ) กับ เงินค่าตัวไหม (สัตว์เลี้ยง 2 ตัว ได้รับไอดี กิลด์ 1 และ ช่างทอผ้า 1 ราคารวม 5,000 ชั่ง)
 • ห้องบรรจุหีบเย็นสำริด - ห้องขนาดใหญ่ชั้นใต้ดินที่ถูกออกแบบอย่างดีเพื่อเป็นสถานที่เก็บน้ำแข็งจากแดนต้าหว่านที่ถูกนำขนส่งเดินทางมาอย่างดี
  วัตถุดิบก่อสร้าง: กิลด์ระดับ 4 / ดินเหนียว 30,000 / อิฐ 30,000 ก้อน / ท่อนไม้ 100,000 ท่อน / ไม้ไผ่ 20,000 อัน และ และ เงินลงทุนน้ำแข็งก้อนใหญ่กลางห้องใต้ดิน 15,000 ชั่ง
  เอฟเฟค: สามารถเขียนโรลเพลย์ 15000+ สกัดน้ำแข็งออกมาเป็นก้อนเล็กได้ 3,000 ก้อนต่อสัปดาห์
  ค่าใช้จ่ายประจำเดือน: ค่าขนส่งน้ำแข็งเดินทางไกลจากต้าหว่าน (รวมค่าขนส่งเดินทางแล้ว) 15,000 ชั่งต่อสัปดาห์
  เอฟเฟค (จะใช้ได้ต่อเมื่อท่านจ้าง NPC ดูแลห้องบรรจุหีบเย็นสำริดแล้วเท่านั้น หากสิทธิ์ NPC โควต้าเต็มให้โยกย้าย):
 • ท่าเรือข้ามฟาก (สำหรับพื้นที่กิลด์ติดชายทะเล/แม่น้ำใหญ่) - ท่าเรือข้ามฟากไปยังเมืองใกล้เคียงบนแผ่นดินใหญ่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองใหญ่ จุดเริ่มต้นของเมืองฟรี จากนั้นท่านต้องปลดล็อกต่างๆ เพื่อปลดเดินทางไปเมืองท่าอื่นจากกิลด์

  ** จะต้องแลกเงินชั่งมาเสียก่อนจึงสามารถดำเนินการอัพเกรดได้ **


สถานที่ลับ
** หากสกุลเงินสิ่งปลูกสร้างเป็นสกุลเงินชั่ง หรือ ดีนาเรียส ทางชุมนุมจะต้องไปแลกเงินมาจากโรงเงินตราเสียก่อน **

หัวหน้าหรือรองหัวหน้าชุมนุม สายอาชีพช่างตีเหล็ก

 • ห้องถลุงแร่ : ห้องสำหรับในการวิจัยสร้างแร่ขึ้นมาใช้งานเอง ใน 1 เดือน (สามารถสร้างแร่ได้ใน 1 เดือน จะได้แร่ 100 ก้อน)
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 350,000 ชั่ง - ไม้ 50,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 50,000 ท่อน - อิฐ 35,000 ก้อน )
  ( ใช้ได้เฉพาะ ช่างตีเหล็ก ) ( ค่าซ่อมบำรุงทุกเดือน 30,000 ชั่ง )
  แร่ทองแดง - แร่เงิน : เขียนโรลวิจัยเพื่อถลุงแร่ (13000 ไบต์)
  แร่เหล็ก - แร่ทอง : เขียนโรลวิจัยเพื่อถลุงแร่ (15000 ไบต์)
  โทแพซ - พลอยทับทิม - แอเมทิสต์ : เขียนโรลวิจัยเพื่อถลุงแร่ (18000 ไบต์)
  แร่อความารีน - แร่มรกต : เขียนโรลวิจัยเพื่อถลุงแร่ (20000 ไบต์)
  แร่ทาฟไฟล์ : เขียนโรลวิจัยเพื่อถลุงแร่ (23000 ไบต์)
  แร่โอปอล (ได้ไอเท็มตำราวิจัยโอปอลเพื่อศึกษาก่อน) : เขียนโรลวิจัยเพื่อถลุงแร่ (25000 ไบต์)
  แร่ควอตซ์ (ได้ไอเท็มตำราวิจัยโอปอลเพื่อศึกษาก่อน) : เขียนโรลวิจัยเพื่อถลุงแร่ (28000 ไบต์)
  แร่มิธริล (ได้ไอเท็มตำราวิจัยโอปอลเพื่อศึกษาก่อน) : เขียนโรลวิจัยเพื่อถลุงแร่ (30000 ไบต์)
  การถลุงสร้างแร่ จะใช้สิทธิ์ได้ ทุกแร่ ต่อเดือน และ 1 แร่ ต่อโรลเพลย์
 • ห้องตีเหล็ก : ห้องสำหรับใช้สร้างอาวุธของช่างตีเหล็ก หากตีเหล็กภายในห้องนี้ จะสามารถ ลดหลั่นคุณสมบัติ 3 ชนิด ได้ เหลือครึ่งนึง
  ( ใช้ได้เฉพาะ ช่างตีเหล็ก ) ( ค่าซ่อมบำรุงทุกเดือน 30,000 ชั่ง )
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 500,000 ชั่ง - ไม้ 300,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 75,000 ท่อน - อิฐ 55,000 ก้อน )
 • ห้องใต้ดิน(ทะเล) : เป็นห้องใต้ดินเฉพาะที่นายช่างมากฝีมือแม็กชิมัสมาสร้างให้เฉพาะกิลด์ประเภทช่างตีเหล็กนี้ ภายในห้องนี้จะมีน้ำทะเลจำลองที่แม็กชิมัสหาวิธีสังเคราะห์ขึ้น น้ำทะเลจำลองของแม็กชิมัส จะสร้าง "ไข่มุก" ในทุกๆ เดือน ( เดือนละ 100 เม็ด )
  ( ใช้ได้เฉพาะ ช่างตีเหล็ก ) ( ค่าซ่อมบำรุงทุกเดือน 50,000 ชั่ง )
  - เขียนโรลเก็บไข่มุก 15000 ไบต์
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 500,000 ชั่ง - ไม้ 100,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 80,000 ท่อน - อิฐ 40,000 ก้อน - แร่อความารีน 30,000 ก้อน )
 • เหมืองแร่ส่วนตัว : เป็นพื้นที่ขุดเหมืองขนาดเล็ก สำหรับสมาชิกในกิลด์ใช้ในการขุดแร่
  ( ค่าซ่อมบำรุงทุกเดือน 30,000 ชั่ง )
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 200,000 ชั่ง - ไม้ 5,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 5,000 ท่อน - อิฐ 15,000 ก้อน ){ ปริมาณแร่ในเหมือง }
-แร่เหล็ก 1000 ต่อเดือน
-แร่ทองแดง 1000 ต่อเดือน
-แร่ทอง 1000 ต่อเดือน
-แร่เงิน 1000 ต่อเดือน
-โทแพซ 1000 ต่อเดือน
-แอเมทิสต์ 1000 ต่อเดือน
-พลอยทับทิม 1000 ต่อเดือน
-แร่มรกต 1000 ต่อเดือน
-แร่อความารีน 1000 ต่อเดือน

10000 ไบต์ :: ขุดแร่จำพวกทั่วไป แร่เหล็ก - แร่ทองแดง - แร่เงิน - แร่ทอง
15000 :: ขุดแร่จำพวกอัญมณี แอเมทิสต์ - พลอยทับทิม - โทเพซ
18000 :: ขุดแร่จำพวกอัญมณีล้ำค่า แร่มรกต - แร่อความารีน - โอกาสสุ่มได้เพชร

3) การดรอปแร่ โดยสุ่มจำนวนจากเว็บสุ่ม
แร่ทั่วไป :: บู๊ x (2-50) / 50 = ผลลัพธ์แร่ที่ได้
อัญมณี :: บู๊ x (2-20) / 50 = ผลลัพธ์แร่ที่ได้
อัญมณีล้ำค่า :: บู๊ x (2-10) / 50 = ผลลัพธ์แร่ทีไ่ด้


** การขุดแร่ ต่อวัน ขุดได้ 1 ชนิดเท่านั้น **


หัวหน้าหรือรองหัวหน้าชุมนุม สายอาชีพหมอพเนจร
 • ห้องปรุงยา (อาชีพหมอพเนจร) : ห้องนี้สามารถใช้ปรุงยาตามสูตรที่มีได้ ทุกวันอาทิตย์ ( 15000+ ไบต์ ) โดยสูตรยาสามารถหาได้จากเควสต่างๆ และลดวัตถุดิบลง 2 อย่าง
  ( ค่าซ่อมบำรุงทุกเดือน 30,000 ชั่ง )
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 200,000 ชั่ง - ไม้ 18,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 5,000 ท่อน - อิฐ 8,000 ก้อน )
 • สวนสมุนไพร (สมาชิกในกิลด์) : สวนสมุนไพรที่ถูกปลูกไว้ ผ่านการปรับสภาพดินทำให้เหมาะสมในพืชพันธุ์สมุนไพร
  ( ค่าซ่อมบำรุงทุกเดือน 30,000 ชั่ง )
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 200,000 ชั่ง - ไม้ 20,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 50,000 ท่อน - อิฐ 5,000 ก้อน )

  10000 ไบต์ :: เห็ดเยื่อไผ่ & เห็ดหอม ( สต๊อกต่อเดือน 1000 )
  15000 :: เม็ดเก๋ากี้ และ ชุดสมุนไพร ( สต๊อกต่อเดือน 1000 )
  18000 :: บัวหิมะ และ โสมร้อยปี ( สต๊อกต่อเดือน 1000 )

  พลังแฝง x จำนวนสมุนไพร ( 5-50 ) / 50 = จำนวนสมุนไพรที่เก็บได้ในพื้นที่นั้น

  ** การเก็บสมุนไพร ต่อวันได้ 1 ชนิดเท่านั้น **


หัวหน้าหรือรองหัวหน้าชุมนุม สายอาชีพพ่อค้าใหญ่ / พ่อค้าคาราวาน
 • ลานชุมนุมพ่อค้า : ลานชุมนุมพ่อค้า จะเป็นลานที่เชิญ พ่อค้า NPC จากศูนย์พ่อค้าในนครฉางอัน มาตั้งแผงขายภายในกิลด์ ทุกวันอาทิตย์ โดยราคาจะลดจากราคาในศูนย์พ่อค้าอีก 30%  ( ซื้อของได้สูงสุด ชุดละ 1000 ชิ้น - ซื้อได้ทุกคนที่อยู่ในกิลด์ )
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 500,000 ชั่ง - ไม้ 50,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 50,000 ท่อน - อิฐ 20,000 ก้อน )
  ( ค่าจ้างพ่อค้ามาทุกวันอาทิตย์ รวมทั้งหมดที่กิลด์จะต้องจ่าย 15,000 ชั่ง )หมายเหตุ: สถานที่ลับนี้เป็นสถานที่ลับสายอาชีพของกิลด์อาชีพนะคะ ส่วนสถานที่อื่นๆ ปกติสามารถสร้างได้ถ้ามีทุน


หัวหน้าหรือรองหัวหน้าชุมนุม เป็น หวางเฟยของหวางครองดินแดน
** ต้องเปิดชุมนุม หรือ สาขาชุมนุม ที่ภูมิภาคเดียวกับเมืองที่สามีดูแล **
 • โถงค้าขาย : โถงค้าขายที่จะมาจำหน่ายสินค้าในกิลด์ ทุกวันอาทิตย์ โดยกลุ่มพ่อค้าจะมาจากแต่ละภูมิภาคของหวาง อาทิ แต่งกับหวางในแถบฉิงโจว-ซวี่โจว จะมีรายการสินค้าเหมือนกับ ศูนย์พ่อค้าในเมืองเซี่ยพี และราคาจะลดจากราคาในศูนย์พ่อค้าอีก 30%  ( ซื้อของได้สูงสุด ชุดละ 1000 ชิ้น - ซื้อได้ทุกคนที่อยู่ในกิลด์ )
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 500,000 ชั่ง - ไม้ 50,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 50,000 ท่อน - อิฐ 30,000 ก้อน )
 • โรงเชือดสุนัข (จัดตั้งในชุมนุมที่ตั้งอยู่ภูมิภาคฉิงโจวและซวี่โจว) : สถานที่โรงเชือดสุนัขจะมีการนำสุนัขจากทั่วสารทิศมาแล่เนื้อเพื่อมอบให้คนภายในกิลด์ โดยภายในห้องนี้จะประดับประดาหัวสุนัขมากมายที่เป็นของขึ้นชื่อในแถบฉิงโจวและซวี่โจว { ทุกวันที่ 15 ของเดือน เขียนโรลเพลย์อิสระ 20,000 รับเนื้อสุนัข 10,000 ชิ้น | เฉพาะตัวแทนกิลด์ 1 คนมารับ }
  ( จะต้องมีโควต้าว่างสำหรับ สร้าง NPC ดูแลโรงเชือด )
  ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 100,000 ชั่ง - ไม้ 30,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 3,000 ท่อน - อิฐ 30,000 ก้อน )
 • รออัพเดทอนาคต


หมายเหตุ: สถานที่ลับนี้เป็นสถานที่ลับสายอาชีพของกิลด์อาชีพนะคะ ส่วนสถานที่อื่นๆ ปกติสามารถสร้างได้ถ้ามีทุนสถานที่พิเศษ: โบนัสสำหรับ ผู้ไม่ขอรับรางวัลพระราชทานจากฮ่องเต้ { เควสราชสำนัก }
    โดยกราบบังคมทูลขอมอบรางวัลเหล่านี้ต่อราษฎร์ที่ลำบากแทน ท่านจะได้รับ "ป้ายภักดี" ตอบแทน
    ต่างกับไม่รับรางวัลแบบได้ค่าความโหดที่ปลีกตัวออกจากกองทัพทันทีหลังภารกิจสำเร็จ อันนี้จะไม่ได้ป้ายภักดี
             (1) ตลาดนัด (วัตถุดิบ) (ความต้องการระดับกิลด์ 4) : ตลาดนัดสถานที่ๆ พ่อค้าคาราวานมากมายจะเดินทางมารวมตัวกันขายสัปดาห์ละครั้งที่ชุมนุมของท่าน โดยราคาขายจะเท่ากับราคา "ศูนย์พ่อค้า" โดยจะมาวางขายสินค้าแต่ละภูมิภาคทุกวันศุกร์ อาทิตย์นี้ขายของภูมิภาคกวนจง อาทิตย์ถักไปขายของภูมิภาคอื่นๆ วนเวียนไป  ( ซื้อของได้สูงสุด ชุดละ 500 ชิ้น - ซื้อได้ทุกคนที่อยู่ในกิลด์ )
     ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : 500,000 ชั่ง - ไม้ 50,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 50,000 ท่อน - อิฐ 30,000 ก้อน - ป้ายภักดี 1 ป้าย )
     ( ค่าจ้างพ่อค้ามาทุกวันพุธ รวมทั้งหมดที่กิลด์จะต้องจ่าย 15,000 ชั่ง )


(2) โกดังเกลือ (ความต้องการระดับกิลด์ 5) : โกดังบรรจุเกลือที่ราชสำนักแจกฟรี จะมีทหารนำมาส่งด้านหน้าทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นแค่ทหารกองที่จัดตั้งเฉพาะดูแลชุมนุมจึงเป็นกองทหารที่จะรักษาความลับชุมนุมต่างๆ ได้อย่างดี ในวันนั้นหากไม่มี NPC เฝ้าประตูหลัก ก็ต้องเป็นผู้เล่นมารอรับเอง ( เขียนโรลเพลย์ 20,000 ที่ ประตูหลัก (หากมี NPC ประจำประตูหลักโรล NPC แทนได้ หากไม่มีต้องเป็นผู้เล่นในชุมนุมรับ) ของชุมนุม ในทุกวันศุกร์ จะได้รับเกลือ 500 อัน )
     ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : จำเป็นต้องสร้างประตูหลักก่อน , 800,000 ชั่ง - ไม้ 100,000 ท่อน - ไม้ไผ่ 15,000 ท่อน - อิฐ 30,000 ก้อน - ป้ายภักดี 10 ป้าย )


(3) ประตูพอร์ทัลวารี (ความต้องการระดับกิลด์ 5) : ประตูพอร์ทัลที่เกิดขึ้นจากสิ่งก่อสร้างที่แม่มดวารีได้ใช้เวทย์มนต์สร้างขึ้น โดยที่ประตูจะเป็นเหมือนคลื่นน้ำหมุนวนไปมาแต่มีความพิเศษกว่าพอร์ทัลทั่วไปด้วยเซทเป้าหมายที่ศิลาหินได้ว่าจะไปที่ใด โดยเป้าหมายที่มีให้เลือกจะเป็นเป้าหมายที่แม่มดใส่ไว้ให้ ( คำเตือน โปรดระวังเสื้อผ้าเปียก ท่านโปรดถอดเสื้อผ้าเพื่อพับเก็บใส่กระสอบให้มิดชิด ) ( เขียนโรลเพลย์ 20,000 เดินเข้าไปในประตูพอร์ทัล จากนั้นให้ไปโรลที่ สถานที่พิกัดเป้าหมาย )
      *** จบเควสปลดล็อก เซียว เย่าเย่า เป็นราชครูต้าฮั่น ***
     ( วันสร้างท่านต้องระบุ 4 สถานที่ (กระทู้) ใดก็ได้ เพื่อให้ราชครูสามารถล็อกพิกัดให้ท่านได้ )
     ( ใช้วัตถุดิบในการสร้าง : ก้อนหิน 500,000 ก้อน - ก้อนอิฐ 100,000 ก้อน - ไม้ 50,000 อัน - ห้าเลือดอสูรกาย 1 ขวด - ฟันเฟือง 16 ชิ้น - Junk 4 ชิ้น - มุกไดอาน่า 4 มุกเพื่อฝังลงประตูตามเป้าหมายแต่ละที่ล็อกพิกัด - ป้ายภักดี 50 ป้าย )

←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x1
x9
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2018-12-28 13:45:03


{ การร่างสัญญาพันธมิตรกิลด์ }

การร่างสัญญาพันธมิตร หัวหน้ากิลด์ 2 กิลด์ขึ้นไปจะต้องนัดพบกันที่ นครฉางอัน
โดยตามรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้


(1) หัวหน้ากิลด์ที่จะร่างสัญญาพันธมิตร สมมติ 3 กิลด์ เดินทางมาถึง จวนผู้ว่าฉางอัน
(2) เขียนโรลแจ้งการร่างสัญญาพันธมิตรกิลด์ต่อเจ้าเมือง และ ลงนามประทับทั้งสาม
(3) ระยะเวลา สูงสุด 3 เดือน ( แต่สามารถใช้ระยะเวลาน้อยกว่าได้ )
(4) สัญญาพันธมิตร สามารถทำให้กิลด์ทั้งสองช่วยเหลือกันได้ด้านเงินทุน
หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันระหว่างกิลด์
รวมไปถึง หัวหน้ากิลด์แต่ละฝ่ายจะได้รับตรากิลด์พันธมิตรเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนได้
(5) อนุญาตแต่งตั้งลูกกิลด์คนนึง เป็นทูตระหว่างกิลด์ 1 คน
(6) เมื่อสัญญาหมดอายุ จะต้องไปต่อสัญญาใหม่ มิเช่นนั้นจะไม่ถือว่าเป็นพันธมิตรหมายเหตุ: การร่างสัญญาพันธมิตรจะต้องร่างพร้อมกันกับกิลด์ที่จะเป็นพันธมิตร
ไม่สามารถเพิ่มภายหลังได้ จะต้องรอสัญญาเดิมสิ้นอายุเสียก่อน แล้วไปต่อสัญญากับพันธมิตรชุดเดิม
หรือ หากมีกิลด์พันธมิตรเพิ่มนั่นเอง

←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x1
x9
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2019-11-1 16:14:22
{ โบนัสพื้นที่กิลด์พิเศษ }


** 3 พื้นที่เหล่านี้สำหรับกิลด์สาขาเท่านั้น สำหรับกิลด์ที่ร่วมแรงร่วมใจทำกิลด์หลักจนระดับ 4 สามารถเปิดสาขากิลด์ได้แล้ว
ไม่สามารถตั้งสำหรับกิลด์ใหม่ได้ **


** หลังจาก พื้นที่กิลด์สาขาใหม่ ที่เลือกเปิด ร่วมกันพัฒนาจนพื้นที่ระดับ 4
จะมีเควสอัตโนมัติแจ้งไปยังหัวหน้ากิลด์พร้อมรับหรือไม่ **


พื้นที่กิลด์ เขตยูเดีย
ปลดล็อกพื้นที่หลังจากจบ { Event ปลดแผนที่ } สำรวจซีอี้ว์ครั้งใหม่


โบนัสที่ได้รับ "เหมืองแร่ 1 เหมือง"
เงื่อนไขการได้รับ: หลังจากพื้นที่กิลด์ที่เขตยูเดียนั้นต้องเลื่อนขั้นเป็นระดับ 4 จะได้รับเควสกิลด์พิเศษที่สมาชิกกิลด์ต้องร่วมกัน
เพื่อปลดล็อกเหมืองร้างในเขตพื้นที่กิลด์ เควสกิลด์พิเศษจะต้องใช้เพื่อนร่วมกิลด์เดียว 5 คนขึ้นไปในการเปิด


ความสามารถเหมืองแร่: สมาชิกกิลด์สามารถมาขุดหาแร่จากในเหมืองนี้ได้ฟรีตราบใดที่ยังมีแร่อยู่
แร่จะฟื้นฟูทุกๆ เดือนหลังแร่ใดหมดในเดือนนั้น{ ปริมาณแร่ในเหมือง }
-แร่เหล็ก 10,000 ต่อเดือน
-แร่ทอง 10,000 ต่อเดือน
-แร่เงิน 10,000 ต่อเดือน
-แร่ทองแดง 10,000 ต่อเดือน

-โทแพซ 10,000 ต่อเดือน
-แอเมทิสต์ 5,000 ต่อเดือน
-พลอยทับทิม 5,000 ต่อเดือน

แร่มรกต 10,000 ต่อเดือน
-แร่อความารีน 10,000 ต่อเดือน
*- โอกาสดรอปเพชรหรือคริสตัล 1-3% -*

แร่มิธริล 2,000 ต่อเดือน
แร่ควอตซ์ 2,000 ต่อเดือน
ทาฟไฟล์ 800 ต่อเดือน
*- โอกาสดรอปก้อนหินแทนแร่ 30-40% -*


{ วิธีการเขียนโรลเพลย์ขุดแร่ }

1) เขียนโรลเพลย์แจ้ง NPC ประจำกิลด์ ที่ดูแลเหมือง
** จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการสร้าง NPC ประจำกิลด์ เพื่อสร้าง NPC ดูแลเหมือง **

หมายเหตุ: เขียนโรลขุดแร่อย่างเดียว ไม่มีโรลใดๆ มาเกี่ยวข้อง
นอกจากโรลเดินทางมาเหมืองแค่นิดหน่อยเท่านั้น

2) เขียนโรลเพลย์ขุดแร่ภายในเหมือง โดยจั่วหัวไว้ว่า "แร่...[ชื่อแร่]..."
หมายเหตุ: สวมใส่ "พลั่ว" สำหรับขุดเท่านั้น และ ถอดอาวุธมือซ้าย-ม้า-มิเช่นนั้นจะคำนวณตามสเตตัสพลั่วถ้าไม่ถอด

10000 ไบต์ :: ขุดแร่จำพวกทั่วไป แร่เหล็ก - แร่ทองแดง - แร่เงิน - แร่ทอง
15000 :: ขุดแร่จำพวกอัญมณี แอเมทิสต์ - พลอยทับทิม - โทเพซ
18000 :: ขุดแร่จำพวกอัญมณีล้ำค่า แร่มรกต - แร่อความารีน - โอกาสสุ่มได้เพชร
20000 :: ขุดแร่จำพวกแร่หายาก แร่มิธริล - แร่ควอตซ์ - ทาฟไฟล์

3) การดรอปแร่ โดยสุ่มจำนวนจากเว็บสุ่ม
แร่ทั่วไป :: บู๊ x (2-50) / 50 = ผลลัพธ์แร่ที่ได้
อัญมณี :: บู๊ x (2-20) / 50 = ผลลัพธ์แร่ที่ได้
อัญมณีล้ำค่า :: บู๊ x (2-10) / 50 = ผลลัพธ์แร่ทีไ่ด้
แร่หายาก :: บู๊ x (2-10) / 80 = ผลลัพธ์แร่ทีไ่ด้

หมายเหตุ: การขุดแร่ 1 วันขุดได้เพียง 1 ชนิดเท่านั้น
พื้นที่กิลด์ เขตกรุงโรม
ปลดล็อกพื้นที่หลังจากจบ { Event ปลดแผนที่ } สำรวจซีอี้ว์ครั้งใหม่โบนัสที่ได้รับ "ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล"
เงื่อนไขการได้รับ: หลังจากพื้นที่กิลด์ที่เขตยูเดียนั้นต้องเลื่อนขั้นเป็นระดับ 4 จะได้รับเควสกิลด์พิเศษที่สมาชิกกิลด์ต้องร่วมกัน
เพื่อปลดล็อกฟาร์มเก่าในเขตพื้นที่กิลด์ เควสกิลด์พิเศษจะต้องใช้เพื่อนร่วมกิลด์เดียว 5 คนขึ้นไปในการเปิด


ความสามารถฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล: สมาชิกกิลด์สามารถมาตกปลาทะเลได้ทุกๆ วันจนกว่าปลาจะร่อยหลอ
ปลาจะฟื้นฟูทุกๆ เดือนหลังปลาใดหมดในเดือนนั้น


{ ปริมาณปลาในฟาร์ม }
-ปลาน้ำเค็ม 50,000 ต่อเดือน


-ปลาทูน่า 100,000 ต่อเดือน


-กุ้ง 10,000 ต่อเดือน
-ปูทะเล 5,000 ต่อเดือน
-ปลาหมึก 5,000 ต่อเดือน
*- โอกาสดรอปไข่มุก 1-2% -*
*- โอกาสดรอปก้อนหิน 30-40% -*


{ วิธีการเขียนโรลเพลย์ตกปลา }
** พายเรือเล็กไปกลางฟาร์มใช้ แห หรือนั่งตกริมฝั่งฟาร์มด้วย เบ็ด เท่านั้น **

1) เขียนโรลเพลย์แจ้ง NPC ผู้ดูแลฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล
** จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการสร้าง NPC ประจำกิลด์ เพื่อสร้าง NPC ดูแลฟาร์ม **

หมายเหตุ: เขียนโรลจับสัตว์ทะเลอย่างเดียว ไม่มีโรลใดๆ มาเกี่ยวข้อง
นอกจากโรลเดินทางมาเหมืองแค่นิดหน่อยเท่านั้น

2) เขียนโรลเพลย์จับปลาภายในเหมือง โดยจั่วหัวไว้ว่า "ปลา...[ชื่อปลา]..."

10000 ไบต์ :: ปลาทะเลทั่วไป
15000 :: ปลาทูน่า
18000 :: พวกสัตว์ทะเลอื่นๆ พวก กุ้ง, ปูทะเล, ปลาหมึก

3) การดรอปปลา โดยสุ่มจำนวนจากเว็บสุ่ม
ปลาทะเลทั่วไป :: ( ใช้แห: บู๊ x จำนวนปลา ( 2-50 ) / 50 ) ( ใช้เบ็ด: บุ๋น x จำนวนปลา ( 2-20 ) / 50 = จำนวนปลาที่ได้ )
ปลาทูน่า :: ( ใช้แห: บู๊ x จำนวนปลา ( 2-20 ) / 50 ) ( ใช้เบ็ด: บุ๋น x จำนวนปลา ( 2-10 ) / 50 = จำนวนปลาที่ได้ )
กุ้ง/ปูทะเล/ปลาหมึก :: ( ใช้แห: บู๊ x จำนวนปลา ( 2-10 ) / 70 ) ( ใช้เบ็ด: บุ๋น x จำนวนปลา ( 2-5 ) / 70 = จำนวนปลาที่ได้ )


หมายเหตุ: การตกปลา 1 วัน ตกได้วันละ 1 ชนิดเท่านั้น
พื้นที่กิลด์ เขตชมพูทวีปตอนใต้
ปลดล็อกพื้นที่หลังจากจบ { เควสลับ } การผจญภัยของหมวกฟางครั้งใหม่ : ตะลุยทะเลตะวันตก
หรือ { เรื่องราวที่ 3 พิเศษ } การผจญภัยบทใหม่ของหมวกฟาง อย่างใดอย่างหนึ่งโบนัสที่ได้รับ "ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล"
เงื่อนไขการได้รับ: หลังจากพื้นที่กิลด์ที่เขตยูเดียนั้นต้องเลื่อนขั้นเป็นระดับ 4 จะได้รับเควสกิลด์พิเศษที่สมาชิกกิลด์ต้องร่วมกัน
เพื่อปลดล็อกฟาร์มเก่าในเขตพื้นที่กิลด์ เควสกิลด์พิเศษจะต้องใช้เพื่อนร่วมกิลด์เดียว 5 คนขึ้นไปในการเปิด


ความสามารถฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล: สมาชิกกิลด์สามารถมาตกปลาทะเลได้ทุกๆ วันจนกว่าปลาจะร่อยหลอ
ปลาจะฟื้นฟูทุกๆ เดือนหลังปลาใดหมดในเดือนนั้น


{ ปริมาณปลาในฟาร์ม }
-ปลาน้ำเค็ม 100,000 ต่อเดือน


-ปลาทูน่า 50,000 ต่อเดือน


-กุ้ง 8,000 ต่อเดือน
-ปูทะเล 10,000 ต่อเดือน
-ปลาหมึก 2,000 ต่อเดือน
*- โอกาสดรอปไข่มุก 1-2% -*
*- โอกาสดรอปก้อนหิน 30-40% -*


{ วิธีการเขียนโรลเพลย์ตกปลา }
** พายเรือเล็กไปกลางฟาร์มใช้ แห หรือนั่งตกริมฝั่งฟาร์มด้วย เบ็ด เท่านั้น **

1) เขียนโรลเพลย์แจ้ง NPC ผู้ดูแลฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล
** จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการสร้าง NPC ประจำกิลด์ เพื่อสร้าง NPC ดูแลฟาร์ม **

หมายเหตุ: เขียนโรลจับสัตว์ทะเลอย่างเดียว ไม่มีโรลใดๆ มาเกี่ยวข้อง
นอกจากโรลเดินทางมาเหมืองแค่นิดหน่อยเท่านั้น

2) เขียนโรลเพลย์จับปลาภายในเหมือง โดยจั่วหัวไว้ว่า "ปลา...[ชื่อปลา]..."

10000 ไบต์ :: ปลาทะเลทั่วไป
15000 :: ปลาทูน่า
18000 :: พวกสัตว์ทะเลอื่นๆ พวก กุ้ง, ปูทะเล, ปลาหมึก

3) การดรอปปลา โดยสุ่มจำนวนจากเว็บสุ่ม
ปลาทะเลทั่วไป :: ( ใช้แห: บู๊ x จำนวนปลา ( 2-50 ) / 50 ) ( ใช้เบ็ด: บุ๋น x จำนวนปลา ( 2-20 ) / 50 = จำนวนปลาที่ได้ )
ปลาทูน่า :: ( ใช้แห: บู๊ x จำนวนปลา ( 2-20 ) / 50 ) ( ใช้เบ็ด: บุ๋น x จำนวนปลา ( 2-10 ) / 50 = จำนวนปลาที่ได้ )
กุ้ง/ปูทะเล/ปลาหมึก :: ( ใช้แห: บู๊ x จำนวนปลา ( 2-10 ) / 70 ) ( ใช้เบ็ด: บุ๋น x จำนวนปลา ( 2-5 ) / 70 = จำนวนปลาที่ได้ )


หมายเหตุ: การตกปลา 1 วัน ตกได้วันละ 1 ชนิดเท่านั้น
←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x1
x9
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2019-11-7 20:32:00
{ การขอเปิดสาขากิลด์ - ฮั่น }

(1) กิลด์หลักต้องมีระดับ 4 เป็นต้นไปก่อน เพื่อปลดโควต้าในการเปิดสาขากิลด์
(2) เลือกทำเลสาขา สามารถเลือกพื้นที่สัญลักษณ์กิลด์ในแผนที่ได้ทั้งหมดที่ยังไม่มีกิลด์ไปตั้งพำนัก
(3) หากเลือกสาขาในฮั่นจะไม่เสียค่าธรรมเนียม
(4) หากเลือกสาขาในเขตซีอวี้-ชมพูทวีป  จะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการขอพื้นที่แคว้นเหล่านั้นจัดตั้งที่ดินของฮั่น
เพิ่มเติม 30,000 ชั่ง, ป้ายชุมนุม 4 ป้าย และ เอกสารรับรองชื่อเสียง 4 ใบ
(5) หากเลือกสาขาในเขตชมพูทวีป (เกาะส่วนตัว) จะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการแจ้งกษัตริย์ชมพูทวีปจัดตั้งที่ดินของฮั่น
เพิ่มเติม 100,000 ชั่ง, ป้ายชุมนุม 10 ป้าย และ เอกสารรับรองชื่อเสียง 5 ใบ
(6) หากเลือกสาขาในเขตสาธารณรัฐโรมันทั้งหมด จะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการประสานงานกับทางสภาเซเนทของโรมัน
จัดตั้งพื้นที่พิเศษของฮั่นและรันประกันความมั่นคงของกิลด์ในพื้นที่สาธารณรัฐโรมัน
(รับเป็นเงินดีนาเรียส) เพิ่มเติม 50,000 ดีนาเรียส, ป้ายชุมนุม 4 ป้าย และ เอกสารรับรองชื่อเสียง 4 ใบ
(7) หากเลือกสาขาในเเขตสาธารณรัฐโรมันทั้งหมด (ที่เป็นเกาะส่วนตัว)
จะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการประสานงานกับทางสภาเซเนทของโรมัน
จัดตั้งพื้นที่พิเศษของฮั่นและรันประกันความมั่นคงของกิลด์ในพื้นที่สาธารณรัฐโรมัน
(รับเป็นเงินดีนาเรียส) เพิ่มเติม 200,000 ดีนาเรียส, ป้ายชุมนุม 10 ป้าย และ เอกสารรับรองชื่อเสียง 5 ใบ{ แบบฟอร์มขอจัดตั้งสาขา }
** ต้องมีตำแหน่งหัวหน้าชุมนุม หรือ รองหัวหน้าชุมนุม ในการดำเนินการเท่านั้น **

ชื่อ-นามสกุลของหัวหน้าหรือรองหัวหน้า:
ชุมนุมศูนย์ใหญ่ จัดตั้งสถานที่:
ขออนุญาตจัดตั้งสาขารองแห่งที่ :

ณ ภูมิภาคเขต.......................   ในดินแดนของ..........(ต้าฮั่น/สาธารณรัฐโรมัน/ชมพูทวีป)................
ข้าพเจ้า(หัวหน้า/รองหัวหน้า)ชุมนุม.........(ชื่อ).................... ขอรับรองทุกตัวอักษรว่าการดำเนินการนี้เป็นจริงทุกประการ
พร้อมดำเนินการจัดตั้งศูนย์สาขารองในทันที
(ประโยคหลังจากนี้เฉพาะจัดตั้งต่างแดนต้าฮั่น) และ ชำระค่าธรรมเนียมต่อสถานทูตในดินแดน (ชื่อประเทศ) ครบถ้วนสมบูรณ์

ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์สาขา : แลกชื่อเสียง 500,000 แต้ม (หัก) | เงินค่าตั้งสาขาชุมนุม: 500,000 ชั่ง |
ค่าธรรมเนียมประเทศดังกล่าว(ตามรายละเอียดประเทศนั้นๆ) - หากตั้งสาขาอยู่ในแผ่นดินฮั่นข้ามข้อนั้นไป
(สำหรับในดินแดนฮั่น ฟรีค่าธรรมเนียม)(1) เขียนโรลอิสระ 15,000 มาแจ้งผู้ว่าฉางอันหลังจากชุมนุมระดับ 4
(2) เขียนโรลอิสระแจ้งขอจัดตั้งสาขาพร้อมกรอกแบบฟอร์ม
(3) เขียนโรลอิสระชำระค่าธรรมเนียม พร้อมรอผู้ว่าฉางอันประทับตรา


(4) กรณีที่จัดตั้งต่างแดน รอพาร์ทต่อ เป็นเควสรับหนังสือเดินเรื่องกับสถานทูตประจำแคว้นดังกล่าว
โดยก่อนจะมาขอจัดตั้งสาขา ท่านจะต้องทำหนังสือผ่านทางกับสถานทูตสาธารณะรัฐโรมันในฉางอันก่อน

(5) หลังจบเควสหรือดำเนินการเสร็จ สาขาได้รับการจัดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ท่านได้รับแผนที่กิลด์ระดับ 1 สาขารอง
ดำเนินการก่อสร้างสถานที่กับ สถานทูตต้าฮั่นในประเทศนั้นที่อยู่ในพื้นที่กิลด์สาขารอง

←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x1
x9
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2020-1-8 18:20:06
{ การขอเปิดสาขากิลด์ - โรมัน }

(1) กิลด์หลักต้องมีระดับ 4 เป็นต้นไปก่อน เพื่อปลดโควต้าในการเปิดสาขากิลด์
(2) เลือกทำเลสาขา สามารถเลือกพื้นที่สัญลักษณ์กิลด์ในแผนที่ได้ทั้งหมดที่ยังไม่มีกิลด์ไปตั้งพำนัก
(3) หากเลือกสาขาในแหลมอิตาลีจะไม่เสียค่าธรรมเนียม
(4) หากเลือกสาขาในเขตซีอวี้-ชมพูทวีป  จะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการขอพื้นที่แคว้นเหล่านั้นจัดตั้งที่ดินของฮั่น
เพิ่มเติม 3,000 เหรียญดีนาเรียส, ป้ายชุมนุม 4 ป้าย และ เอกสารรับรองชื่อเสียง 4 ใบ
(5) หากเลือกสาขาในเขตชมพูทวีป (เกาะส่วนตัว) จะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการแจ้งกษัตริย์ชมพูทวีปจัดตั้งที่ดินของฮั่น
เพิ่มเติม 10,000 เหรียญดีนาเรียส, ป้ายชุมนุม 10 ป้าย และ เอกสารรับรองชื่อเสียง 5 ใบ
(6) หากเลือกสาขาในเขตฮั่นทั้งหมด จะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการประสานงานกับทางราชสำนักฮั่น
จัดตั้งพื้นที่พิเศษของฮั่นและรันประกันความมั่นคงของกิลด์ในพื้นที่ราชสำนักฮั่น
เพิ่มเติม 50,000 ดีนาเรียส, ป้ายชุมนุม 4 ป้าย และ เอกสารรับรองชื่อเสียง 4 ใบ
(7) หากเลือกสาขาในเขตภูมิภาคกรีก / ภูมิภาคพาร์เธียน / ภูมิภาคไอยคุปต์
จะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการประสานงานกับทางสภาเซเนทของโรมัน
จัดตั้งพื้นที่พิเศษของฮั่นและรันประกันความมั่นคงของกิลด์ในพื้นที่สาธารณรัฐโรมัน
(รับเป็นเงินดีนาเรียส) เพิ่มเติม 80,000 ดีนาเรียส, ป้ายชุมนุม 8 ป้าย และ เอกสารรับรองชื่อเสียง 5 ใบ{ แบบฟอร์มขอจัดตั้งสาขา }
** ต้องมีตำแหน่งหัวหน้าชุมนุม หรือ รองหัวหน้าชุมนุม ในการดำเนินการเท่านั้น **

ชื่อ-นามสกุลของหัวหน้าหรือรองหัวหน้า:
ชุมนุมศูนย์ใหญ่ จัดตั้งสถานที่:
ขออนุญาตจัดตั้งสาขารองแห่งที่ :

ณ ภูมิภาคเขต.......................   ในดินแดนของ..........(ต้าฮั่น/สาธารณรัฐโรมัน/ชมพูทวีป)................
ข้าพเจ้า(หัวหน้า/รองหัวหน้า)ชุมนุม.........(ชื่อ).................... ขอรับรองทุกตัวอักษรว่าการดำเนินการนี้เป็นจริงทุกประการ
พร้อมดำเนินการจัดตั้งศูนย์สาขารองในทันที
(ประโยคหลังจากนี้เฉพาะจัดตั้งต่างแดนต้าฮั่น) และ ชำระค่าธรรมเนียมต่อสถานทูตในดินแดน (ชื่อประเทศ) ครบถ้วนสมบูรณ์

ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์สาขา : แลกชื่อเสียง 500,000 แต้ม (หัก) | เงินค่าตั้งสาขาชุมนุม: 50,000 เหรียญดีนาเรียส |
ค่าธรรมเนียมประเทศดังกล่าว(ตามรายละเอียดประเทศนั้นๆ) - หากตั้งสาขาอยู่ในแผ่นดินฮั่นข้ามข้อนั้นไป
(สำหรับในแหลมอิตาลีใต้ ฟรีค่าธรรมเนียม)

(1) เขียนโรลอิสระ 15,000 มาแจ้งผู้ว่าฉางอันหลังจากชุมนุมระดับ 4
(2) เขียนโรลอิสระแจ้งขอจัดตั้งสาขาพร้อมกรอกแบบฟอร์ม
(3) เขียนโรลอิสระชำระค่าธรรมเนียม พร้อมรอผู้ว่าฉางอันประทับตรา


(4) กรณีที่จัดตั้งต่างแดน รอพาร์ทต่อ เป็นเควสรับหนังสือเดินเรื่องกับสถานทูตประจำแคว้นดังกล่าว
โดยก่อนจะมาขอจัดตั้งสาขา ท่านจะต้องทำหนังสือผ่านทางกับสถานทูตต้าฮั่นในกรุงโรมเสียก่อน

(5) หลังจบเควสหรือดำเนินการเสร็จ สาขาได้รับการจัดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ท่านได้รับแผนที่กิลด์ระดับ 1 สาขารอง
ดำเนินการก่อสร้างสถานที่กับ สถานทูตต้าฮั่นในประเทศนั้นที่อยู่ในพื้นที่กิลด์สาขารอง


←ไอเท็มที่มีอยู่→
x1
x1
x9

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้